wuch 03

Ochuzovat liturgii o hudební stránku znamená ochuzovat ji o něco velmi podstatného, co k ní bytostně náleží. Zpěv není doplněním bohoslužby, ale samotnou bohoslužbou, která je „oslavou Hospodina“ (Ž 95,1-2) a „obětí chvály“ (Žd 13,15).

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz