Husitské muzeum v Táboře, svým návštěvníkům nabízí novou, moderní expozici "Husité" s řadou interaktivních prvků, unikátní gotický sál a dobrodružnou návštěvu chodeb středověké podzemí. Navštívili jsme a doporučujeme!

Citujeme z webových stránek Husitského muzea v Táboře:

"Objevte příběh husitství od zrodu až po jeho druhý život v moderních dějinách! Poznejte významnou etapu českých dějin v jedinečné expozici plné vzácných sbírkových předmětů, věrných replik, interaktivních prvků i nových médií. Prohlédněte si husitský hrneček či originální nálezy výzbroje z dob husitských válek, vyzkoušejte si na vlastní kůži drátěnou košili, dotkněte se modelů husitských zbraní, otestujte si své vědomosti v řadě kvízů a her. Inkluzivní expozice nabízí jedinečný zážitek pro každého návštěvníka.

Nová expozice Husité je moderní, interaktivní, ale zároveň věrná muzejnímu poslání uchovávat a důstojně zprostředkovávat doklady o životě našich předků. Návštěvníci se tak mohou těšit na předměty ze sbírek stejně jako na multimediální prvky oživující husitskou minulost. Scénář se opírá o koncept původní expozice z roku 2010. Příběh husitství je vyprávěn v deseti výstavních místnostech, kde sledujeme vývoj od formování reformního hnutí v návaznosti na působení Jana Husa a jeho následovníků až po druhý život husitství v 19. a 20. století. Samostatnou kapitolu tvoří město Tábor a jeho význam pro husitskou revoluci.

Expozice Husité je založena na současném vědeckém poznání našich starších dějin, návštěvníkům nabízí poznatky v textové a obrazové podobě. Neméně důležitou informaci zprostředkují také vzácné originální předměty z muzejních sbírek. Z těch nejvýznamnějších si pozornost zaslouží tzv. husitský hrneček, autentický předmět spjatý s existencí husitské komunity v Sezimově Ústí před založením husitského Hradiště hory Tábor. Dále stojí za zmínku originální nálezy výzbroje jako hlaveň píšťaly, hlavice palcátu, hroty střel aj., jež doplňují věrné repliky mnoha dalších palných i chladných husitských zbraní.

Dnešní doba si žádá moderní přístupy, proto klasické exponáty doplňuje digitální obsah v multimediálních kioscích a na obrazovkách.

Expozice nezapomíná ani na děti či návštěvníky se specifickými potřebami. Součástí expozice jsou hry, kvízy, skládačky, rekvizity, modely, pro zrakově postižené jsme připravili haptickou linku, která je provede celou expozicí. Stěžejní popisky jsou v Braillově písmu, o zbytek se postarají nahrávky v audioguidech, které budou k dispozici v několika jazycích včetně znakového jazyka. Texty k expozici jsou převedeny také do české znakové řeči. Prostory jsou bezbariérové, takže bez omezení se dovnitř dostanou i vozíčkáři."

Sdílíme pár záběrů z naší společné návštěvy muzea a Tábora, udělejte si čas svou vlastní prohlídku. 

Fotografie Tomáš Novák a Oldřich Nováček

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše