wuch 03

Pozdrav na koncertě 30. varhanického kurzu v Brně v roce 2023.

Vážení účastníci tohoto koncertu, milé sestry a milí bratři!

Zdravím vás všechny a je pro mne ctí se účastnit tohoto setkání varhaníků, hudebníků a zpěváků CČSH, které slaví své 30. jubileum a být i na tomto vystoupení zde v evangelickém kostele Jana Amose Komenského v Brně.

Rád bych při této příležitosti poděkoval bratru dr. Zdeňku Kovalčíkovi, ale i vám všem, které spojuje víra a radost z dobré hudby.

Bratr dr. Kovalčík je celocírkevní kantor a podílí se na řadě celocírkevních akcí po hudební stránce. Je také autorem odborných příspěvků o hudbě v CČSH (90 let CČSH), o Františku Píchovi (100 let CČSH) a také o písňové tradici Jednoty bratrské a Jana Amose Komenského (Komenský a jeho odkaz v CČSH).

Vážíme si dlouhodobé spolupráce s Vámi. A věřím, že tato spolupráce bude pokračovat, kdy chystáme k vydání bohoslužebnou knihu se zpěvy.

Dovolím si Vám předat alespoň malý dárek – publikaci o hudebním díle Jana Augusty.

Přeji vám všem pokojné a požehnané chvíle s hudbou.

 

Srpen 2023

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz