wuch 03

Pozdrav a slovo při česko-romské bohoslužbě v srpnu 2023.

Vážení a milí účastníci této vzpomínkové akce a bohoslužby!

Chtěl bych se připojit k modlitbám za oběti romského holocaustu v době druhé světové války.

Takové tragické výročí klade otázku po lidské důstojnosti. Vždyť nenávistné jednání a bezcitná krutost popírají a znevažují lidskou důstojnost.

O lidské důstojnosti se hovoří v Bibli. V žalmu 8. slyšíme: „Hospodine, co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? … korunuješ ho slávou a důstojností“ (Ž 8,5-6).

Nejenom vládci a králové jsou obdařeni důstojností (Př 14,28), ale každý člověk. Tak to také vyjadřoval ve svých kázáních Mistr Jan Hus, který chápal hodnotu každého člověka bez ohledu na jeho původ, majetek a postavení. Každý člověk je přece stvořen k Božímu obrazu, zdůrazňoval Hus, když spatřoval křivdy a utiskování lidí v jeho době.

Máme objevovat důstojnost v sobě i v druhých, a čelit všemu tomu, co snižuje a popírá lidskou důstojnost kohokoliv.

Dějiny lidstva jsou plné smutných příběhů a bolestných událostí, které nelze zapomínat. Proto děkuji těm, kteří toto setkání se vzpomenutím na oběti Romů připravili a uspořádali. Taková příležitost je výzvou k uvědomění si daru života a k pěstování vědomí lidské sounáležitosti a přátelské vzájemnosti.

Srpen 2023

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz