wuch 03

Vážené dámy a pánové,
pozdravuji vás a dovoluji si vás na začátku tohoto koncertu oslovit pozváním na výstavu, která se nachází v prostorách tohoto kostela. V tomto kostele je umístěna výstava věnovaná osobnosti Jana Amose Komenského.

Dne 28. března uplynulo v letošním roce 430 let od jeho narození. Autorkou výstavy je paní PhDr. Markéta Pánková z Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského v Praze.

Zde se uskutečnilo koncem března duchovně-kulturní setkání, ke kterému tato putovní výstava byla zapůjčena. A také dnes po koncertě si ji můžete prohlédnout.

Jan Amos Komenský byl všestrannou osobností – duchovním a učitelem, který se také věnoval hudbě. Od dětství zpíval a byl vychován v písňové tradici Jednoty bratrské. Věnoval se celý život hudbě, konkrétně duchovním písním. Vydal v Amsterodamu Kancionál v roce 1659.

Tento kancionál je pozoruhodný v mnoha ohledech. Již svým rozměrem se řadí k nejmenším zpěvníkům, oproti jiným husitským, evangelickým i bratrským příručkám určeným pro zpěv. Přesto svým obsahem je velmi bohatým dílem. Shrnuje bohatství bratrských i reformačních zpěvů. Obsahuje i Komenským upravené písně a jeho vlastní textovou tvorbu.

Na zpěvnících pracovaly většinou týmy autorů, tento kancionál je dílem především jednoho muže.

Byl určen na cesty pro ty, kteří žili v exilu anebo se museli ukrývat ve své vlasti. Jednota bratrská byla zakázaná a její členové buď odešli do ciziny, nebo se nacházeli v utajení.

Kancionál byl vytištěn v počtu 2000 exemplářů. Dochovalo se jich asi 50.

V roce 2018 byla vydána věrná kopie tohoto Komenského kancionálu.

V rámci tohoto koncertu zazní harfy. Harfa je označována jako „andělský“ nebo jako „královský“ nástroj. V kancionálu J. A. Komenského nacházíme dvě rytiny, oddělující části zpěvníku – žalmy a písně. Na první rytině je vyobrazen Král David, jak hraje na harfu. Komenský viděl v hudbě důležitost nejen hlasů, ale i hudebních nástrojů.

Komenský byl mužem harmonie. Proto byla pro něho tak důležitá hudba, neboť vytváří harmonii, soulad a souzvuk. Hudební harmonie byla Komenskému příkladem pro souznění a harmonii lidského společenství. Ta je cílem jeho vytrvalé naděje i jeho obdivuhodného díla a snažení.

Přeji vám krásný zážitek z tohoto koncertu.

Dne 12. 4. 2022    

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz