wuch 03

Žehnací modlitba za náboženskou obec a za sbor při ukládání kazety do úložného kamene v Husově sboru v Praze 10 - Vršovicích v listopadu 2023.

Bože, pro kterého je vše a skrze kterého je vše (Žd 2,10), buď tobě čest a chvála!

Děkujeme ti za tvou církev, kterou vedeš dějinami a k níž náležejí živí, zesnulí i nenarození. Děkujeme ti za tuto náboženskou obec, za zástup tvých svědků víry nám známých i neznámých. Děkujeme ti za tento sbor, který byl pojmenován po tvém svědku Mistru Janu Husovi. Prosíme, aby byl i v budoucím čase tento sbor pro mnohé domovem víry a místem duchovního poznání, útěchy a posily. Tak jako si to přáli ti, kteří tento sbor budovali, je to i naší touhou a přáním.

/vložení kazety/

Vkládáme nyní kazetu do úložného kamene v návaznosti na naše předky víry a činíme tak s modlitbou:

Bože, prosíme o tvé požehnání ve jménu (+) našeho Pána Ježíše Krista pro tuto náboženskou obec a tento Husův sbor.

Prosíme tě, pomáhej nám, abychom svoji víru stavěli na Ježíši Kristu jako jediném pravém a pevném základu církve. Ať tvoříme tvůj lid spojeni v lásce a pokoji tvého Ducha. Ať vydáváme svědectví o tobě ve světě slovem i službou potřebným.

Požehnej těm, kteří přijdou po nás a kterým předáváme své poselství. Ať nalézají skrytý a nejvzácnější poklad evangelia Ježíše Krista a předávají jej mnohým.

Bože, neopouštěj svůj lid a veď nás i budoucí generace ke svému království dobra, pokoje a světla v plnosti.

Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky (Ž 113,2).

Amen.

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz