wuch 03

Pozdrav bratra patriarchy diecézním shromážděním v Praze, v Brně a v Hradci Králové, které se konaly v sobotu 18. 5. 2024.

„Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“  2 list Timoteovi 1,7

Vážené shromáždění, milé sestry a milí bratři!

V sobotu dne 18. května letošního roku bezprostředně před svatodušními svátky se koná diecézní shromáždění současně v Praze, v Brně a v Hradci Králové. Ve stejný den probíhá seminář v Táboře k 600. výročí Jana Žižky, pořádaný plzeňskou diecézí, kterého jsem se rozhodl zúčastnit.

Letošní Žižkovo výročí nám v církvi umožňuje více promýšlet husitskou tradici v jejím celku a rozmanitosti důrazů jednotlivých postav – Jana Husa, Jana Žižky i Petra Chelčického. Děkuji, že se tomuto výročí v diecézích věnujete.

Naše církev se připravuje na zahájení IX. sněmu, který je prostorem pro společnou práci a dialog v lásce.

Cesta k ekonomické soběstačnosti nás staví před velmi náročné úkoly, které vyžadují moudrost, rozvážnost a prozíravost a schopnost myslet na budoucnost církve. I když je budoucnost křesťanství i naší církve plně v Božích rukách, přesto i naše současné rozhodování a jednání se do budoucnosti církve promítají.

Děkuji vám všem, kteří jste aktivně zapojeni do díla církve v náboženských obcích, v diecézních i celocírkevních orgánech. Děkuji za vaše konkrétní aktivity, které posilují společenství naší církve a zprostředkovávají poselství Kristova evangelia druhým lidem.

Ať Boží Duch je stálým obnovujícím zdrojem života a dárcem rozličných svých darů v našich náboženských obcích, v diecézích i v celku církve.

S přáním Božího požehnání vaší službě i zdaru vašemu jednání

Tomáš Butta
bratr patriarcha

Před svatodušními svátky

Květen L. P. 2024

1457 02

Diecézní shromáždění Pražské diecéze CČSH konané v Žižkově sboru v Praze na Žižkově dne 18. 5. 2024

1457 03

Diecézní shromáždění Královéhradecké diecéze CČSH konané ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové dne 18. 5. 2024

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz