V pondělí 26. června 2023 se v sále Komenského, v budově ústředí Církve československé husitské, konal katechetický seminář zaměřený na pedagogiku a didaktiku, zejména metodiku výuky náboženství. Účastnili se jej ředitelé a zástupci církevních škol, diecézní metodici, duchovní i další zájemci o práci s dětmi a mládeží.

Celodením programem provázela účastníky Eva Vymětalová Hrabáková, referentka pro práci s mládeží a Tomáš Novák, odborný referent naukového odboru, kteří se též podíleli na přípravě semináře.

Úvodní příspěvek bratra patriarchy CČSH, Tomáše Butty „Vzdělávání a výchova jako součást poslání křesťanské církve“ (ve zkrácené podobě níže) shrnoval pojetí výchovy a vzdělání v různých křesťanských církvích, od pravoslavné přes římskokatolickou a evangelickou. Zdůraznil, že Církev československá husitská vždy pokládala důraz na výchovu a náboženské vyučování, což svým dílem reprezentuje modernistický kněz a první patriarcha Karel Farský. Dr. Butta nás na závěr svého zamyšlení ujistil, že základním východiskem každé církevní činnosti, tedy i výchovy, zůstává především osobnost a dílo Ježíše Krista.

Hlavní přednášku s názvem „Pohledy na současnou diskusi o vzdělání“ přednesl prof. Tomáš Kasper. Seznámil nás s historií vývoje moderního školství a jeho reforem. Připomenul důležitost aktivního učení, badatelského přístupu při objevování, učení v přírodě, individuálního přístupu i práce v malých skupinách. Zmínil také novinky, např. digitální vzdělávání a využití umělé inteligence jako zdroje informací. Porovnával české školní prostředí s blízkými evropskými sousedy a zdůraznil, že u nás stále přetrvává ostré dělení škol na tradiční a alternativní a církevní; zmínil se také o přílišné orientaci na rozumové učení a výkon žáka. V zahraničí je běžné zapojení moderní např. montessori pedagogiky a péče o duchovní rozvoj dětí či výuky náboženství ve většině základních škol. Za prospěšné považuje dr. Kasper přirozené propojování spíše než oddělování a vytváření umělých hranic.

Po přednášce následovala živá diskuse, kde sdíleli zkušenosti ze své práce např. ředitelka základní školy M. J. Husa v Rakovníku, Ivana Cabrnochová, diecézní katechetka Daniela Valentová a duchovní Samuel Vašín. Spojovalo je nadšení pro práci s dětmi a zájem o jejich štěstí a rozvoj po všech stránkách, samozřejmě i té emoční a duchovní. Všichni se také shodli na tom, že náboženství je obvykle ve školách přijímáno s obezřetností, a tak máme ve výchově i výuce ještě velký kus cesty před sebou.

Živá a velmi přínosná byla odpolední ukázková hodina výuky náboženství v podání sestry Ivany Krejčí. Účastníci se vrátili do školních let a s chutí si užívali poutavou hodinu založenou na příběhu o Ježíši, zpestřenou krabičkami s tajemstvím, prací s kartami a dalšími hrami, které zapojují všechny naše smysly, propojují skupinu a podporují poznávání i zapamatování. Na závěr dr. Butta poděkoval všem, kteří se na semináři podíleli a připomněl zásadu velkého pedagoga J. A. Komenského, že výuku jazykem a perem v mnohém převyšuje výuka vlastním příkladem.

Markéta Černá

Foto: Oldřich Nováček, Markéta Černá

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše