wuch 03

Pozdrav patriarchy Tomáše Butty při vystoupení pěveckých sborů na Mariánském náměstí v Praze 8. června 2024.

Vážené dámy, vážení pánové, milí účastníci tohoto hudebního setkání!

Svůj pozdrav uvedu verši ze Žalmu 117: „Chvalte Hospodina všechny národy, všichni lidé chvalte ho zpěvem“ (Ž 117, 1). V tomto žalmu slyšíme o zpěvu všech národů. Mezi těmi všemi národy a jejich kulturami je i český národ, který pěstuje a rozvíjí zpěv od dob minulých až po současnost. Tato akce k Roku české hudby je toho dokladem a vaše pěvecké soubory svědčí o tom, že česká hudba a píseň žije na mnoha místech po celé naší vlasti, ale i v zahraničí, kde vystupujete. Vždyť řeč hudby sama o sobě je srozumitelná a stává se cestou k dorozumění a uvědomění si naší lidské sounáležitosti.

Rok české hudby je vyjádřením pocty českým hudebním skladatelům Bedřichu Smetanovi, Antonínu Dvořákovi a dalším. Tito skladatelé vycházeli z hudebních lidových i duchovních zdrojů. Inspirovali se tématem přírody – jejím cyklem i pozoruhodnou pestrostí. Inspirovali se lidským životem – jeho radostí i zármutkem, jeho láskou i bolestí. Inspirovali se ale i z naší historie, jak dokládá užití motivů svatováclavského i husitského chorálu. Inspirovali se také křesťanskou liturgií a Biblí, zejména knihou Žalmů, jako je tomu v případě Antonína Dvořáka. V jak širokém tematickém rozpětí se česká hudba pohybuje a co vše se dá zpěvem vyjádřit!

Vážíme si toho, že jsme jako Církev československá husitská, která měla vždy blízko k vlasti a hudbě, mohli k letošnímu roku podepsat memorandum o spolupráci s Unií českých pěveckých sborů. Děkuji vám všem organizátorům, zvláště panu předsedovi Mgr. Jaroslavu Vávrovi, podporovatelům, všem zpěvákům a sbormistrům. Rok české hudby je velkým svátkem zpěvu a hudby. Jsem rád, že jsem vás mohl při této příležitosti pozdravit. Přeji zdar této akci. Děkuji za vaše vystoupení a hodnotný a bohatý program.

Tomáš Butta

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz