wuch 03

„Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je „S námi Bůh“. Iz 7,14

Vážené sestry a vážení bratři,
zdravím vás bezprostředně před vánočními svátky a zasílám vám do náboženských obcí pojednání s názvem „Marie, matka Ježíše Krista v biblickém svědectví, tradici a naší víře“.

Toto téma o postavě Marii bylo živě diskutované, promýšlené a věroučnou komisí naší církve připravené jako text biblicko-pastorální povahy. Předkládané pojednání bylo vedeno snahou vyjádřit kladný vztah a naši úctu k Marii, Ježíšově matce, která má svoji významnou roli v biblických událostech spásy.

Předkládaný text nám svým přístupem a pohledem na Marii může poskytnout mnohé náměty ke společnému promýšlení. Důležité je, že obsahuje odkazy na biblická svědectví, která nás vybízejí k meditaci, výkladu a zvěstování evangelia, spojeného zvláště v adventním a vánočním čase neodmyslitelně také s Marií, matkou Ježíše Krista, Spasitele světa.

Ať můžeme prožívat znovu radost z narození a blízkosti Ježíše Krista ve společenství víry v našich sborech, ve svých rodinách a všude tam, kde si tuto vánoční událost budeme připomínat a slavit. S přáním Boží milosti, naděje a světla o Vánocích pro všechny.Tomáš Butta patriarcha

Ke 4. adventní neděli L. P. 2022

docxBiblicko-pastorální text o Marii

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz