wuch 03

Demokracie bývá charakterizována jednak jako volba a také jako diskuse. Obojí je zřetelné právě při volbě prezidenta, kterou provázejí diskuse a slovní souboje před zraky medií.

Debata je v politickém prostředí vedena někdy ostrým a tvrdým způsobem. V diskusích a vyjádřeních jde o to ukázat všemi prostředky převahu nad tím druhým.

Nejde o dialog s druhým, ale o polemiku proti němu. Důležité je nastartovanou strategií přesvědčit co nejvíce voličů, aby volili právě tohoto kandidáta, a ne toho druhého.

Vnitřně svobodný člověk dokáže odolávat rétorice nenávisti, nepravd a planých slibů, které někteří lidé raději chtějí slyšet, než se zabývat věcným zhodnocováním ověřitelnějších faktů a reálnějšími názory v různých souvislostech.

První kolo přímých prezidentských voleb vyhrál velmi těsně generál Petr Pavel, ale druhý se s výrazným počtem hlasů umístil podnikatel a politik Andrej Babiš.

Kdo z nich se nakonec stane prezidentem České republiky a naváže tak na řadu předcházejících prezidentů našeho státu?

Obecně platí, že lepší je čestně prohrát než nečestně vyhrát. Ale nejlepší je čestně vyhrát.

Prezidentské volby a ty, kdo nesou tento úřad, provázejí modlitby nás křesťanů, jak jsme k tomu vybízeni v 1. listě Timoteovi, abychom se modlili za vládce a všechny, kteří mají v rukou moc (1 Tm 2,1-2). Modlitby za vládce nejsou výrazem naší osobní sympatie či nesympatie, ale má tím být vyjádřeno vědomí, že každý vládce je odpovědný nejen vůči lidem, ale i vůči Bohu, Pánu dějin, který ke každému člověku promlouvá hlasem svědomí.

Prezident má být prezidentem všech občanů. U českých prezidentů má být dobrým předpokladem nejen pragmatická politická orientace, ale i hlubší vztah k duchovním hodnotám našeho národa a vlasti. O tyto hodnoty usilovala a usiluje i naše církev, náležející ke spektru křesťanských církví v naší vlasti.

Jako občan mám jasného favorita volby ve 2. kole, jako patriarcha husitské církve nemohu nikomu dávat doporučení, neboť v církvi jsme lidé různých politických názorů. To, co nás má spojovat, je živý zájem o naši vlast, modlitby za ni a společný výhled k Božímu království (Ž 145,13; Mt 6,10; Mt 6,33).

 

Tomáš Butta
patriarcha

 Dne 15. ledna L. P. 2023

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz