wuch 03

Vážení,  
srdečně vás zdravím a děkuji vám všem organizátorům, podporovatelům, dobrovolníkům a těm, kteří se aktivně zapojujete do programu Noci kostelů v letošním roce.

Pro tento rok byl zvolen jako motto verš z knihy Moudrosti: „Po dni nastupuje noc, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost“ (Moudr. 7,30). Verš je součástí hymnu oslavujícího věčnou Boží moudrost, která je nádhernější než slunce a než postavení zářících hvězd na nebi (Moudr. 7,29). Tato moudrost je patrná v časovém střídání dne a noci i v proměnách ročních dob. Je možné ji tušit v pohybech nebeských těles (Moudr. 7,19) a v uspořádání nedohledného vesmíru (Př 3,19).

Stavby a jejich pozoruhodná architektura dokládají také moudrost a nápaditost svých navrhovatelů a stavitelů. Křesťanské stavby odrážejí moudrost těch, kteří je v dávných dobách i nedávno stavěli a budovali po stránce hmotné i duchovní. Vždyť moudrostí se buduje dům (Př 24,3).

Rád přijímám záštitu nad touto akcí s přáním, že se též naše husitské kostely, sbory a modlitebny v hojné míře opět otevřou poutníkům a návštěvníkům.

Připojuji se k pozvání na letošní noční pouť do chrámů, kostelů, sborů – do míst, kde můžeme pocítit dotek krásy a vznešené moudrosti. O ní slyšíme ve zvoleném verši jako mottu akce, že nemůže být přemožena žádným zlem, které na nás v současnosti doléhá.

S přáním Božího požehnání, pokoje a zdaru
Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské


Únor L. P. 2023

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz