wuch 03

Vážený bratře biskupe, vážená sestro farářko, vážené sestry a bratři, srdečně vás všechny zdravím a děkuji vám za pozvání na dnešní slavnost.

I když se osobně neúčastním, myslím na vás. Přeji zdar dnešnímu slavnostnímu setkání. Kéž je váš sbor v Michálkovicích i nadále místem potěšení z Božího slova, hudby i přátelské vlídnosti pro mnohé.

S přáním Kristova pokoje

Tomáš Butta
bratr patriarcha

Ke dne 11. září L. P. 2022

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz