wuch 03

Pozdrav účastníkům výstupu na Polední v Bystřici k Památníku legionářů v červenci 2024.

Vážený pane předsedo, vážení účastníci vlastenecké pouti, dámy a pánové, sestry a bratři, zdravím vás všechny v tomto červencovém letním čase!

Naše církev na různých rovinách spolupracuje s Československou obcí legionářskou. Spojuje nás vztah k naší vlasti a našemu novodobému státu. Pro jeho vznik nasadili své životy právě legionáři.

Máme také blízký pohled na historii svého národa a respekt k postavám, kteří ji tvořili v nedávné, ale i dávné a od nás již velmi vzdálené době.

K nim náleží kněz, učitel a český reformátor Mistr Jan Hus, věhlasný vojevůdce Jan Žižka i český husitský král Jiří z Poděbrad.

V letošním roce se zaměřujeme při různých akcích právě na Jana Žižku. Konají se během celého roku v místech, která jsou s ním přímo spojená, jako je Trocnov, Sudoměř, Tábor, Praha, Hradec Králové a Přibyslav, ale i na řadě dalších míst.

Jan Žižka je postavou, která nás nepřestává zneklidňovat svou nepřemožitelnou vírou, přímostí, důsledností, přísností a řádem i osobní skromností.

Tato postava českého bojovníka a středověkého rytíře se stala pro naši vlast v průběhu dějin symbolem vzdoru proti nespravedlnosti, odporu proti útlaku a obrany v čase jakéhokoli ohrožení.

Přeji zdar vaší akci a děkuji Československé obci legionářské a vám všem, že si připomínáte duchovní tradice a morální hodnoty naší státnosti a projevujete lásku k vlasti i starostlivou péči o její historii a místa naší dějinné paměti.

S úctou na vás myslí

Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitské

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz