wuch 03

Pozdrav bratra patriarchy diecéznímu shromáždění v Olomouci v květnu 2024.

 „Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch." 1. list Korintským 12,4  

 

Vážené shromáždění, vážený bratře biskupe Tomáši, milé sestry a milí bratři!

V čase konání vašeho diecézního shromáždění probíhá Pouť na Sázavě, při které se mám podílet na bohoslužbě. Dovolte mi, abych vás pozdravil prostřednictvím tohoto dopisu.

Minulou neděli jsme slavili svatodušní svátky, které nám připomínají, že máme společný počátek Kristovy církve v Jeruzalémě a že životem a silou církve v každé době je Boží Duch.

Naším základním kamenem je Ježíš Kristus a svědectví jeho apoštolů, proroků i dalších zvěstovatelů jeho evangelia v průběhu dějin. Navazujeme současně na ty bratry a sestry, kteří se s obětavou vírou věnovali dílu novodobé husitské církve a budování náboženských obcí. Některé sbory budou mít letos svá významná jubilea.

Děkuji vám, že se věnujete podle svých obdarování úkolům duchovenské služby, organizační správě, přípravě akcí i obtížnému hospodářskému zajišťování církve vzhledem k její budoucnosti.

Přeji vám pro vaše jednání přítomnost Ducha Božího, jeho moudrost a sílu k naplňování Kristem daného poslání v náboženských obcích, ve vaší diecézi i v celku naší husitské církve.

Ať nás Bůh svým Duchem vede na společné cestě víry a zachovává nás ve svém pokoji a Kristově lásce!

Ve svatodušním čase

                                                                               Tomáš Butta

                                                                              bratr patriarcha

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz