wuch 03

Dopis bratra patriarchy s uvedením do Roku české hudby, výročí Jana Žižky a 100 let od konání I. sněmu CČSH v roce 2024.

Vážené sestry a vážení bratři,

vstoupili jsme do nového roku 2024. Tento rok zakončený číslicí 4 přináší několik významných výročí.

Tím prvním je, že letošní rok je označován jako Rok české hudby. Dne 2. března uplyne 200 let od narození Bedřicha Smetany, 1. května uplyne 120 let od úmrtí Antonína Dvořáka, 3. července uplyne 170 let od narození Leoše Janáčka a dne 4. ledna uplynulo 150 let od narození Josefa Suka. Uzavřeli jsme memorandum o spolupráci v hudební a kulturní oblasti s Unií českých pěveckých sborů. Jedna z akcí by se měla uskutečnit dne 8. června také zde v tomto kostele sv. Mikuláše a u Husova pomníku na Staroměstském náměstí v Praze. Kéž hudba obohacuje a rozradostňuje náš život!

V říjnu tomu bude 600 let, kdy v Přibyslavi zemřel Jan Žižka. Tento muž s rysy středověkého rytíře a neporazitelný vojenský stratég si získal široký respekt a věhlas. Tato postava českých dějin bude připomenuta v Trocnově, v Sudoměři, v Táboře, v Praze, v Přibyslavi a na dalších místech.

V tomto roce si budeme v naší církvi připomínat 100 let od konání I. sněmu. Na tomto sněmu v roce 1924 zazněla programová formulace „Dokončit reformaci českou“. Vyjadřuje stálý zápas o podobu pravé Kristovy církve.

Kéž Boží přízeň a milost je se všemi lidmi dobré vůle a s naší vlastí! Kéž je se všemi křesťany a s naší církví!

„Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána“ (1 Tm 1,2).

Leden L. P. 2024

Tomáš Butta
patriarcha

pdfUvedení do roku české hudby, výročí Jana Žižky a 100 let od I. sněmu CČSH

pdfMemorandum o spolupráci k Roku české hudby 2024 mezi UČPS a CČSH

 

 

 

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz