WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

První neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Druhá neděle adventní

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každý tvor uzří spasení Boží.               LUKÁŠ 3,4.6

 

První čtení: Izajáš 40,1-11

 

Tužby adventní:

2. Abychom na slavný příchod Kristův se připravovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokání činili a po cestách Božích kráčeli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, posilni naše srdce a obnov nás, abychom tvému jednorozenému Synu připravili cestu do našich životů! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 2. Petrův 3,3-15a

Evangelium: Marek 1,1-8

Verše k obětování: Žalm 50,2.5

Verš k požehnání: Marek 1,4

 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, děkujeme ti, že nám dáváš okoušet dary nebeské hostiny. Pomoz nám, ať vyslyšíme slova proroků a obrátíme svá srdce k tobě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 203, 36, 206, 314, 33Václav Drašnar publikováno: 04.12.2017 10:17 zobrazeno: 189x