WebArchiv - archiv českého webu
Hus 2015 Hus 2015

Čtvrtá neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Ekumena ve Slaném
26. 01. 2015 - Václav Drašnar

Literární salon na Vinohradech
26. 01. 2015 - Václav Drašnar

Úřední deska církve »


10.01.2015

Směrnice o cestovních náhradách a metodika vyplňování cestovních příkazů

V přílohách neleznete směrnici o cestovních náhradách, novelizovanou ústřední radou pro rok 2015, a také podrobnou metodiku pro vyplňování tuzemských cestovních příkazů.


26.11.2014

Oběžník CČSH č. 8/2014 s úředními zprávami č. 4/2014 - usnesení CZ z 22. listopadu 2014

Obsahem úředních zpráv je především souhrn usnesení církevního zastupitelstva ze dne 22. 11. 2014 a přehled usnesení ÚR, zavazujících nižší složky. Dalšími přílohami oběžníku jsou přehledy celocírkevních akcí a sbírek v roce 2015, termíny zasedání ÚR a CZ v roce 2015. Oběžník obsahuje též informace o akcích chystaných v Husově roce 2015 včetně přihlášky. Dále je přiložena souborná publikace o VIII. sněmu a dopis br. patriarchy k vánočním svátkům. Oběžník byl rozeslán do všech náboženských obcí.


Zprávy z naší církve »


15.01.2015
06.03.2015

Světový den modliteb 2015

První pátek v březnu budeme slavit 
Světový den modliteb.
Letošním tématem je: Dal jsem vám příklad,
čiňte podobně. Program připravily bahamské ženy.

10.01.2015

Zpráva ze 159. zasedání ÚR

Příloha obsahuje shrnutí nejdůležitějších usnesení 159. zasedání ústřední rady, které proběhlo 10. ledna 2015.Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení