WebArchiv - archiv českého webu
Hus 2015 Hus 2015

Vigilie Hodu Božího vánočního


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

22. prosince
Adventní pobožnost
25. prosince
Hod Boží vánoční

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Jaroslav Hutka mezi vratimovskými betlémy
19. 12. 2014 - Václav Drašnar

Oáza Na Prádle
17. 12. 2014 - Václav Drašnar

Úřední deska církve »


26.11.2014

Oběžník CČSH č. 8/2014 s úředními zprávami č. 4/2014 - usnesení CZ z 22. listopadu 2014

Obsahem úředních zpráv je především souhrn usnesení církevního zastupitelstva ze dne 22. 11. 2014 a přehled usnesení ÚR, zavazujících nižší složky. Dalšími přílohami oběžníku jsou přehledy celocírkevních akcí a sbírek v roce 2015, termíny zasedání ÚR a CZ v roce 2015. Oběžník obsahuje též informace o akcích chystaných v Husově roce 2015 včetně přihlášky. Dále je přiložena souborná publikace o VIII. sněmu a dopis br. patriarchy k vánočním svátkům. Oběžník byl rozeslán do všech náboženských obcí.


22.11.2014

Oběžník č. 7/2014 - svolání církevního zastupitelstva na 22. 11. 2014

Příloha obsahuje Oběžník CČSH č. 7/2014 z 22. října 2014 - svolání a program příštího zasedání církevního zastupitelstva, které se bude konat dne 22. listopadu 2014.


Zprávy z naší církve »


13.12.2014

Zpráva o 158. zasedání ústřední rady

V příloze je k dispozici stručné shrnutí 158. zasedání ústřední rady, které se konalo v sobotu 13. prosince 2014.


27.11.2014

Otevřený dopis vládě ČR k situaci křesťanů v Sýrii, Iráku a Libanonu

Příloha obsahuje prohlášení delegátů 11. valného shromáždění Ekumenické rady církví v ČR, přijaté dne 27. listopadu 2014 - otevřený dopis vládě ČR k situaci křesťanů v Sýrii, Iráku a Libanonu, a naléhavou výzvu Ústřední rady Evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu evangelikálním a protestantským církvím a organizacím na celém světě.


10.12.2014

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení