WebArchiv - archiv českého webu
Hus 2015 Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Patnáctá neděle po svatém Duchu


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Úřední deska církve »


01.07.2015

Oběžník CČSH č. 3/2015 s Úředními zprávami č. 2/2015

Obsahem Oběžníku CČSH č. 3/2015 z 1. 7. 2015 jsou Úřední zprávy CČSH č. 2/2015 z 1. 7. 2015, ve kterých nalezente souhrnné usnesení církevního zastupitelstva z 27. 6. 2015 a přehled usnesení ústřední rady za období prosinec 2014 - červen 2015, která zavazují nižší církevní složky. Dále oběžník obsahuje dopis br. patriarchy k 6. červenci 2015 a objednávku Kalendáře Blahoslav na rok 2016. Oběžník byl do náboženských obcí rozeslán elektronicky.


28.05.2015

Oběžník CČSH č. 2/2015 - svolání církevního zastupitelstva na 27. června 2015

Příloha obsahuje Oběžník CČSH č. 2/2015 se svoláním zasedání církevního zastupitelstva na sobotu 27. června a s návrhem programu jeho jednání.


Zprávy z naší církve »


12.09.2015
25.09.2015
21.08.2015

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení