WebArchiv - archiv českého webu
Hus 2015 Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Dvacátá neděle po svatém Duchu


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Tradiční setkání v Sudoměři
5. 10. 2015 - Václav Drašnar

Duše v peří se raduje z poezie
5. 10. 2015 - Václav Drašnar

Úřední deska církve »


22.09.2015

Oběžník CČSH č. 4/2015 a svolání generální synody duchovních

Obsahem Oběžníku č. 4/2015 z 22. 9. 2015 je svolání generální synody duchovních Církve československé husitské na 22. října 2015 do chrámu sv. Mikuláše v Praze. V přílohách je návrh Poselství GS k závěru Husova roku, přihláška a návrh jednacího řádu synody. Oběžník rovněž obsahuje žádost o poskytnutí materiálů, vzniklých v NO a diecézích v rámci pořádání akcí v Husově roce, do archivu CČSH.


01.07.2015

Oběžník CČSH č. 3/2015 s Úředními zprávami č. 2/2015

Obsahem Oběžníku CČSH č. 3/2015 z 1. 7. 2015 jsou Úřední zprávy CČSH č. 2/2015 z 1. 7. 2015, ve kterých nalezente souhrnné usnesení církevního zastupitelstva z 27. 6. 2015 a přehled usnesení ústřední rady za období prosinec 2014 - červen 2015, která zavazují nižší církevní složky. Dále oběžník obsahuje dopis br. patriarchy k 6. červenci 2015 a objednávku Kalendáře Blahoslav na rok 2016. Oběžník byl do náboženských obcí rozeslán elektronicky.


Zprávy z naší církve »


16.09.2015

Zpráva o 165. zasedání ústřední rady 12. 9. 2015

Příloha obsahuje stručné shrnutí nejdůležitějších rozhodnutí přijatých na 165. zasedání ÚR CČSH, které se konalo v sobotu 12. září 2015.


15.09.2015

Tisková zpráva ERC v ČR k uprchlické krizi

V příloze naleznete Tiskovou zprávu Ekumenické rady církví v České republice k uprchlické krizi.


11.09.2015

Prohlášení biskupů CČSH k uprchlické krizi

V příloze naleznete prohlášení biskupů Církve československé husitské z 11. září 2015 k současné uprchlické krizi.Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení