WebArchiv - archiv českého webu
Hus 2015 Hus 2015

Druhá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

5. března
Divadlo Mana

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Duchovní obnovy v Železné Rudě 2015
26. 02. 2015 - Klára Břeňová

Vykováno srdce pro zvon Mistr Jan
20. 02. 2015 - Václav Drašnar

Úřední deska církve »


16.02.2015

Oběžník CČSH č. 1/2015 a Úřední zprávy CČSH č. 1/2015 ze 16. 2. 2015

V přílohách oběžníku č. 1/2015, ve kterém byla do náboženských obcí rozeslána věroučná publikace Základy víry CČSH, jsou obsaženy materiály k Husovu roku 2015, liturgické materiály a Úřední zprávy č. 1/2015.


10.01.2015

Směrnice o cestovních náhradách a metodika vyplňování cestovních příkazů

V přílohách neleznete směrnici o cestovních náhradách, novelizovanou ústřední radou pro rok 2015, a také podrobnou metodiku pro vyplňování tuzemských cestovních příkazů.


Zprávy z naší církve »


14.02.2015

Zpráva o 160. zasedání ústřední rady

V příloze je obsaženo stručné shrnutí nejdůležitějších bodů programu 160. zasedání ústřední rady, které se konalo v sobotu 14. 2. 2015.


13.02.2015
13.02.2015

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení