WebArchiv - archiv českého webu
8. Setkání mladých CČSH 2016 Hus 2015 Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

11. prosince
Adam a Eva v nás

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Praze a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Mikuláš v Maně
6. 12. 2016 - Klára Břeňová

Rekviem za Karla IV. na Karlštejně
1. 12. 2016 - Oldřich Nováček

Úřední deska církve »


21.11.2016

Oběžník CČSH č. 7/2016 z 21. listopadu 2016 z Úředními zprávami CČSH č. 4/2016

V přílohách nalezente oběžník se souhrnným usnesením zasedání církevního zastupitelstva z 19. 11. 2016, úplným textem novelizovaného statutu Husitské diakonie, přehledem usnesení ÚR, která zavazují náboženské obce a diecéze, přehledem schválených celocírkevních akcí a sbírek a termíny zasedání ÚR a CZ v příštím roce. Součástí oběžníku je rovněž biblické poselství br. patriarchy o trpělivosti pro adventní čas 2016.


18.10.2016

Oběžník CČSH č. 6/2016 z 18. 10. 2016 - Svolání církevního zastupitelstva

Příloha obsahuje Oběžník CČSH č. 6/2016 se svoláním církevního zastupitelstva CČSH na sobotu 19. listopadu 2016 a návrhem programu.


Zprávy z naší církve »


19.11.2016

Zpráva ze zasedání církevního zastupitelstva 19. 11. 2016

Příloha obsahuje stručné shrnutí listopadového zasedání CZ.


12.11.2016

Zpráva ze 177. zasedání ústřední rady 12. listopadu 2016

Příloha obsahuje stručné shrnutí nejdůležitějších rozhodnutí ústřední rady z jejího 177. zasedání, které proběhlo 12. listopadu 2016.


17.11.2016

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení