WebArchiv - archiv českého webu
Hus 2015 Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

DRUHÁ NEDĚLE PO SV. DUCHU


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Setkání rodin v Brně
27. 05. 2016 - Václav Drašnar

Lipany 2016
27. 05. 2016 - Václav Drašnar

Jarní poetický čtyřlístek
23. 05. 2016 - Václav Drašnar

Úřední deska církve »


18.05.2016

Oběžník CČSH č. 3/2016 z 18. května 2016 - Svolání církevního zastupitelstva CČSH na 18. 6. 2016

Příloha obsahuje Oběžník CČSH č. 3/2016 se svoláním zasedání církevního zastupitelstva na sobotu 18. června 2016 a navrženým programem jednání.


26.02.2016

Oběžník CČSH č. 2/2016

Oběžník CČSH č. 2/2016 obsahuje pozvánky a přihlášky na chystané celocírkevní akce - pamětní odpoledne k výročí úmrtí Jeronýma Pražského, které se bude konat 29. 5. v kostele sv. Václava v Praze 2 Na Zderaze, pouť do Kostnice na program k výročí Jeronýma Pražského, teologickou konferenci v květnu 2016, Noc kostelů 10. 6. 2016 včetně pozdravu br. patriarchy a Pouť na Sázavu 25. 6. 2016. Součástí materiálů je též nabídka pamětních pohlednic k výročí Jeronýma Pražského.


Zprávy z naší církve »


15.05.2016

Bratr farář Mgr. Bohumil Kaman zemřel 15.5.2016.

Na Hod Boží svatodušní zemřel ve věku nedožitých 60 let bratr Mgr. Bohumil Kaman, farář v Košicích.


15.06.2016
14.05.2016

Zpráva ze 173. zasedání ústřední rady 14. května 2016

V příloze naleznete stručný přehled nejdůležitějších usnesení ústřední rady z jejího 173. zasedání, konaného v sobotu 14. 5. 2016.Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení