WebArchiv - archiv českého webu
Hus 2015 Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

5. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Den modliteb za Kubu ve Voticích
27. 04. 2016 - Václav Drašnar

Výročí sboru v Čáslavi
25. 04. 2016 - Václav Drašnar

Úřední deska církve »


26.02.2016

Oběžník CČSH č. 2/2016

Oběžník CČSH č. 2/2016 obsahuje pozvánky a přihlášky na chystané celocírkevní akce - pamětní odpoledne k výročí úmrtí Jeronýma Pražského, které se bude konat 29. 5. v kostele sv. Václava v Praze 2 Na Zderaze, pouť do Kostnice na program k výročí Jeronýma Pražského, teologickou konferenci v květnu 2016, Noc kostelů 10. 6. 2016 včetně pozdravu br. patriarchy a Pouť na Sázavu 25. 6. 2016. Součástí materiálů je též nabídka pamětních pohlednic k výročí Jeronýma Pražského.


13.01.2016

Oběžník CČSH č. 1/2016 a Úřední zprávy CČSH č. 1/2016

Oběžník č. 1/2016 obsahuje Úřední zprávy č. 1/2016 se Směrnicí o cestovních náhradách, aktualizovanou pro rok 2016.

Dále jsou přiloženy materiály s tematickými náměty pro vikariátní konference duchovních na téma Identita Církve československé husitské. Průvodní dopis br. patriarchy obsahuje metodické pokyny pro jejich využití.

Ústřední rada ukládá všem náboženským obcím povinnost zveřejnit ve vývěskách základní informace - v oběžníku je uveden jejich výčet a přílohou je též vzor těchto informací.

Zprávy z naší církve »


21.04.2016
19.04.2016

Zemřela sestra farářka Jiřina Klásková

Ve věku 88 let zemřela v pátek 15. dubna 2016 sestra farářka Jiřina Klásková.


09.04.2016

Zpráva ze 172. zasedání ústřední rady 9. dubna 2016

Příloha obsahuje stručné shrnutí nejdůležitějších rozhodnutí 172. zasedání ÚR, které se konalo v sobotu 9. dubna 2016.Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení