WebArchiv - archiv českého webu
8. Setkání mladých CČSH 2016 Hus 2015 Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Třetí neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Praze a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Úřední deska církve »


17.01.2017

Oběžník CČSH č. 1/2017 ze 17. ledna 2017 s Úředními zprávami CČSH č. 1/2017

V přílohách naleznete Oběžník Církve československé husitské č. 1/2017. Jeho obsahem jsou Úřední zprávy č. 1, jimiž je publikována aktualizovaná směrnice o cestovních náhradách pro tento rok, a dále dopis br. patriarchy k zahájení přípravy 100. výročí CČSH v roce 2020 a pozvánka s plakátkem na setkání k výročí TGM dne 6. března 2017 v Parlamentu ČR. Oběžník byl v elektronické podobě rozeslán do náboženských obcí.


21.11.2016

Oběžník CČSH č. 7/2016 z 21. listopadu 2016 s Úředními zprávami CČSH č. 4/2016

V přílohách naleznete oběžník se souhrnným usnesením zasedání církevního zastupitelstva z 19. 11. 2016, úplným textem novelizovaného statutu Husitské diakonie, přehledem usnesení ÚR, která zavazují náboženské obce a diecéze, přehledem schválených celocírkevních akcí a sbírek a termíny zasedání ÚR a CZ v příštím roce. Součástí oběžníku je rovněž biblické poselství br. patriarchy o trpělivosti pro adventní čas 2016.


Zprávy z naší církve »


17.01.2017

Zemřel br. prof. ThDr. Zdeněk Sázava

Ve věku 85 let zemřel v úterý 17. ledna 2017 bratr profesor ThDr. Zdeněk Sázava.

Jako farář působil v Rychnově nad Kněžnou a v Hradci Králové, odkud přešel v roce 1977 na Husovu československou bohosloveckou fakultu, později Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, kde vedl katedru biblistiky a judaistiky. Kromě činnosti v církvi a na fakultě pracoval v novozákonní překladatelské skupině českého ekumenického překladu Bible. V letech 1984-2005 pracoval i v ekumenicko-zahraničním oddělení úřadu ústřední rady Církve československé husitské, dále pracoval v teologické komisi Ekumenické rady církví, v komisích Leuenberské konkordie a v dalších světových novozákonních organizacích.

Za jeho život a dílo poděkujeme Pánu Bohu a rozloučíme se s ním v úterý 24. ledna ve 13.00 hodin ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. 


12.01.2017
07.01.2017

Zpráva ze 179. zasedání ústřední rady 7. ledna 2017

Příloha obsahuje stručné shrnutí 179. zasedání ÚR, které se konalo v sobotu 7. 1. 2017.Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení