WebArchiv - archiv českého webu
Hus 2015 Hus 2015 Setkáni mládeže CČSH 2014

Sedmnáctá neděle po svatém Duchu


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 291 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Úřední deska církve »


17.10.2014

Oběžník CČSH č. 5/2014 z 10. 9. 2014 - Svolání generální synody duchovních a 6. zasedání VIII. sněmu CČSH na 17. - 18. 10. 2014

Obsahem Oběžníku CČSH č. 5/2014 z 10. 9. 2014 je svolání generální synody duchovních na 17. října 2014 a svolání 6. zasedání VIII. sněmu CČSH na 17. - 18. října 2014. Všichni delegáti sněmu obdrželi své delegačenky a materiály do náboženských obcí nebo na svou adresu. Sedm sněmovních předloh, jejichž schvalování je na programu 6. zasedání sněmu, je vyvěšeno na internetových stránkách www.ccsh.cz jako přílohy tohoto oběžníku. Součástí oběžníku jsou rovněž publikace "Církev, teologie a sněm" - sborník z teologické konference konané 23. - 25. června 2014 jako studijní materiál pro generální synodu a 6. zasedání sněmu, a dále homiletický materiál k lekcionáři řady B.


17.07.2014

Oběžník CČSH č. 4/2014 ze dne 17. 7. 2014

V Oběžníku CČSH č. 4/2014 nalezente jednak informace k 6. zasedání VIII. sněmu CČSH a generální synodě duchovních, které se budou konat ve dnech 17. - 18. 10. 2014, a dále informace k materiálům připraveným metodiky duchovní péče k výročí Mistra Jana Husa.

Oběžník byl rozeslán do všech náboženských obcí e-mailem, případně poštou. Pokud Vám e-mailem nepřišel, prosíme o aktualizaci e-mailové adresy Vaší náboženské obce na adrese personalistika@ccsh.cz. Děkujeme.


Zprávy z naší církve »


30.09.2014
19.09.2014
16.09.2014

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení