WebArchiv - archiv českého webu
Hus 2015 Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

První neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Den s Kazatelem
25. 11. 2015 - Klára Břeňová

O identitě na Husitské teologické fakultě
20. 11. 2015 - Klára Břeňová

Poezie proti chaosu v NO Karlín
18. 11. 2015 - Václav Drašnar

Úřední deska církve »


26.10.2015

Oběžník CČSH č. 6/2015 - materiály z generální synody

Přílohy obsahují materiály přijaté generální synodou duchovních a kazatelů CČSH dne 22. října 2015 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Oběžník byl elektronicky rozeslán do všech náboženských obcí.


21.10.2015

Oběžník CČSH č. 5/2015 z 21. října se svoláním církevního zastupitelstva

Příloha obsahuje Oběžník CČSH č. 5/2015 se svoláním podzimního zasedání církevního zastupitelstva na 21. listopadu 2015 s návrhem programu jednání.


Zprávy z naší církve »


21.11.2015

Zpráva o zasedání církevního zastupitelstva 21. 11. 2015

Příloha obsahuje stručné shrnutí jednání církevního zastupitelstva, které se sešlo ke svému pravidelnému podzimnímu zasedání v sobotu 21. 11. 2015.


20.11.2015
14.11.2015

Zpráva ze 167. zasedání ústřední rady

Příloha obsahuje stručné shrnutí 167. zasedání ústřední rady, které se konalo 14. listopadu v Brně.Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení