WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 290 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 4/2018 a Úřední zprávy CČSH č. 2/2018

V přílohách naleznete aktuální oběžník CČSH.

V úředních zprávách věnujte, prosím, pozornost nové Směrnici o ochraně osobních údajů v CČSH, která je v souladu s požadavky nařízení Evropské unie GDPR. Přiložen je průvodní dopis, shrnující základní body nové úpravy, a vzorové dokumenty.
Další přílohou úředních zpráv je souhrnné usnesení církevního zastupitelstva ze 16. 6. 2018.
Oběžník dále obsahuje pozvánky na blížící se celocírkevní akce - Festival duchovní hudby 5. července, bohoslužbu k výročí MJH v Betlémské kapli 6. července a setkání mládeže v září v Českých Budějovicích.

20.06.2018  

Oběžník CČSH č. 3/2018 - svolání církevního zastupitelstva na 16. 6. 2018

Oběžník CČSH č. 3/2018 ze dne 15. května 2018 obsahuje svolání a návrh programu zasedání církevního zastupitelstva v sobotu 16. června 2018 od 9.00 hodin.


15.05.2018  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus