WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 290 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Zpráva ze 195. zasedání Ústřední rady 8. 9. 2018

Příloha obsahuje shrnutí nejdůležitějších bodů programu zářijového zasedání ÚR.


08.09.2018  

Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 6/2018 ze dne 18. září 2018

Šestý letošní oběžník obsahuje pozvánku na konferenci "Sbory Církve československé husitské", konanou 19. 10. v Praze na Vinohradech, a dále pozvánky na akce k výročí Jana Žižky. V přílohách jsou plakátky k vytištění.


18.09.2018  

Nabídka prodeje nemovitosti v Kněžmostu

Náboženská obec Církve československé husitské v Mnichově Hradišti má záměr prodat svou nemovitost v Nádražní ulici čp. 110, Kněžmost - viz příloha. Odhad obvyklé ceny dle znaleckého posudku je 800.000,- Kč. Ústřední rada záměr prodeje schválila s tím, že po dva měsíce platí předkupní právo pro členy církve, náboženské obce a diecéze. Případní zájemci, prosím, kontaktujte tajemnici ÚR na adrese ustredni.rada@ccsh.cz.


08.09.2018  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus