WebArchiv - archiv českého webu

Živý betlém v Ostravě-Svinově

V pondělí 19. prosince jsme v Ostravě – Svinově poprvé představili živý Betlém. Dopoledne jsme pozvali děti z mateřských škol, které nejprve v Husově sboru obdivovaly nazdobený stromeček a tři betlémky zhotovené naší sestrou, výtvarnicí Dagmar Štěpánovou. Ta svou uměleckou všestrannost dokázala i tím, že dětem na housle hrála známé koledy u živého Betlému, ke kterému postupně všichni přešli. Rozzářené oči a úsměvy nejmenších nám byly tou nejvzácnější odměnou. V podvečer, od 17 hodin, jsme představili živý Betlém osvětlený, s pásmem svátečního slova a hudebních vstupů. Malí i velcí užasle pozorovali betlémský výjev a nechtěli věřit tomu, že Ježíšek je opravdu představován živým dítětem! Poděkování patří sestře farářce Martině Smolkové a jejím přátelům z NO Studénka, kteří živý Betlém uvádějí již několik let a vstřícně pomohli i nám. Šikovní řemeslníci z NO Ostrava – Polanka zase zhotovili dřevěnou stavbu chléva, a tak proměnili naše představy ve skutečnost. My, Svinovští, jsme dodělali aranžmá, výzdobu, osvětlení a samozřejmě připravili nezbytné občerstvení pro poutníky. Teplý čaj, vánočky, štoly a další cukroví byly přijímány s povděkem. Veliký dík patří našemu bratru předsedovi Antonínu Čelustkovi. Trpělivě, obětavě a s invencí sobě vlastní vedl práce na díle, které jistě nebylo jen ku potěše lidí, ale zejména ke cti a slávě našeho Pána. Ten našemu konání požehnal, vždyť i počasí vyšlo náramně a nálada byla dojemná, vskutku sváteční. Přejeme všem pěkné prožití vánočních svátků a posíleni dobrou zkušeností se těšíme na shledání u živého Betléma v příštím roce! RS Ostrava - Svinov
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus