WebArchiv - archiv českého webu

Melodie písní Zpěvníku Církve československé husitské


Připravil Petr Vaculovič


1  Věříme v Boha jednohouniverzální verze
2  Minula-noční hodinalesní roh a smyčcový orchestr
3  Nový den tu, chvála Bohuhoboj, anglický roh, fagot a tuba
4  V jitřní zářikvarteto zobcových fléten
5  Milý Otče nejdobrotivějšíhoboj a smyčce
6  Pánu všichni prozpěvujtepěvecký sbor
7  Je pevným hradem Pán Bůh nášžesťový kvartet
8  Bližní-li ti v prchlivostihoboj, klarinet, fagot a lesní roh
9  Posílám váshoboj a smyčcový orchestr
10  Hned v jitře k tobě duši svouharfové duo
11  Pán Bůh má síla jestklavír a smyčcový orchestr
12  Beránku Boží, spáso máalt. saxofon a smyčcový orchestr
13  Bože, Otče všemohoucíklarinet, fagot, lesní roh a baskytara
14  Navštiv nás, Kristesmyčcové kvarteto s bassem continuem
15  Tebe, Bože, chválímekytarové duo
16  Ejhle, oltářkomorní orchestr
17  Ó svatý Boževarhany se smyčcovým orchestrem
18  Aleluja, nechť sláva, čest2 vibrafony
19  Má Pán Ježíš, má mě rádpěvecký sbor s klavírem
20  Jezu Kriste, štědrý kněžesymfonický orchestr
21  Kéž tě víc milujismyčcové kvarteto
22  Pán Ježíš kšaft nám zůstavil2 vibrafony
23  Blíž tobě, Bože můjtrubka se smyčcovým orchestrem
24  Až potud nám pomáhal2 klarinety, fagot a lesní roh
25  Těš se v Bohu, duše má2 klarinety, fagot a lesní roh
26  Opatruj mě z vysokostidechový kvartet
27  Pane, jenž´s mě koupil soběsmyčcové kvarteto
28  Nezůstaň vázán pouhým snemkytara, klarinet a baskytara
29  Slyš, Pán Ježíš Tebe voláharpsichord
30  Kristus, příklad pokory2 flétny, klarinet a fagot
31  Otče všemohoucí2-lesní rohy, trombón a tuba
32  Z milosti tak hojnépěvecký sbor
33  Dobrý Spasiteli nášsoubor zobcových fléten
34  Vděčně zazpívejme2 lesní rohy, trombón a tuba
35  Co Bůh lásky rozhodldva anglické rohy a dva fagoty
36  Ve jméno Krista doufámerezonanční kytara, zvony a smyčcový orchestr
37  Bůh je s námižesťové kvarteto
38  Bože, vylej láskupěvecký sbor
39  Bože, před tvou velebnostífagot a smyčcový orchestr
40  Tvůrce mocný nebe, zeměpěvecký sbor
41  Pozdvihni se, duše z prachu2 flétny, klarinet a fagot
42  Bože, jenž ráčil'sžesťový kvartet
43  Pospíchejme, bratří, sestrykomorní orchestr
44  Měj chválu našich rtůpěvecký sbor
45  Jako dítky k Otci svému2 flétny, klarinet a fagot
46  Mne zajmi, Pane můj2 hoboje, lesní roh a fagot
47  Ó Lásko, jež mne nezradíšsmyčcový kvartet
48  Srdce k srdci spěšte spolu2 violy da gamby a harpsichord
49  Pán Bůh je přítomensmyčcový orchestr
50  Ó Bože, spáso zašlých dobsaxofon, hoboj, lesní roh a fagot
51  Jezu Kriste, Synu Božímarimba a vibrafon
52  Pane, jenž z jasu vládneš tmámsmyčcový orchestr
53  Beránku Boží, Kriste2 flétny, lesní roh a tuba
54  Ó shlédni, Bože věčnýžesťový kvartet
55  Kdo v ochraně Nejvyššíhoel. varhany, trombón a tuba
56  Malé kapky vody2 flétny a 2 klarinety
57  Hory, doly, stráně2 kytary
58  Jako prorok mnohýpěvecký sbor
59  Před mírným zrakem Kristadechový kvartet
60  Tebe, Bože, velebímesmyčcové kvarteto
61  Vyvyšujme Hospodinaharfa a kytara
62  K nebesům zření měj2 hoboje a 2 fagoty
63  Tobě, ó Pane Ježíšiklavír se smyčcovým orchestrem
64  Kristus žije a já v němkvartet saxofonů
65  Jediný Synuhoboj se smyčcovým orchestrem
66  My milujeme Ježíše2 lesní rohy, trombón a tuba
67  Jako hvězda v temnotěhousle, viola a kytara
68  Kriste, jenž jsi smrt podstoupilzpěv, kytara a kontrabas
69  Jak příbytky Tvé milé jsou2 akordeony
70  Tebe, Boha, vzýváme2 flétny a 2 klarinety
71  Pošli mne, Pane, k bratřím mýmsmyčcový kvartet
72  Ó sešli pravdu svousyntezátor
73  Pospěš, pospěš2 flétny a 2 hoboje
74  Ve všem tě zřímsmyčcový orchestr
75  Kristus je má síla i spasenícembalo
76  Tys, ó Pane, síla mážesťový kvartet
77  Vezmi, Pane, život můjpěvecký sbor
78  K nebesům dnes zaleť písníkvarteto zobcových fléten
79  Sám Hospodin jest Pastýř můj2 hoboje a 2 fagoty
80  Já písní svoupěvecký sbor
81  Ó Pane, který celou zem2 flétny, klarinet a fagot
82  Kriste, můj Spasiteliduo zobcových fléten a kytara
83  Ó nezůstávej v říši snůženský sbor a smyčcový orchestr
84  Dobrý Pane Ježíšiportativ a tuba
85  Skloň se k nám svou milostí2 hoboje a 2 fagoty
86  Ty víš, Paneportativ a tuba
87  Pane, co ti nabídnout (otazník)harpsichord, loutna a basová kytara
88  Poslušně k nohám Páně již2 akordeony
89  Kdo hledá sobě přítelekytarové duo
90  Učiň mne, Bože, světélkemsmyčcové kvarteto
91  Po světě bloudí lidský synsaxofonové kvarteto
92  Byla kdys ovečka nešťastnávibrafon a harfa
93  Povězte, přátelé malí2 flétny a celesta
94  Pod ochranou Nejvyššíhobanjo, sitár a baskytara
95  Pána Krista následovatkomorní orchestr
96  Pána Boha vroucně vzývámharfa
97  Den svítájazzové piano
98  Hospodinu dík a chválažesťový kvartet
99  Ve všem jsi tykytara a harfa
100  Buď Bůh můj velebencembalo
101  Já vím, nač staví víraxylofon
102  Jak jen se odvděčímženský sbor a kytara
103  Chvalte již Boha silného2 lesní rohy a smyčcový orchestr
104  To říká ti tvůj sok2 okaríny, klarinet a kontrafagot
105  Bůh jest můj hraddechový kvartet
106  Moudrosti poklad z nebesynthesizer
107  Svět jsem prošel v jeho krásevibrafon a basová kytara
108  Tvé lásky nehasnoucí zářsmyčcový kvartet
109  Umdléváš-ližesťový kvartet
110  Jak bych neměl s Kristem jítikvarteto saxofonů
111  Radujme se vždy společněbanjo, klarinet a kontrabas
112  Tvá církev chce Ti díky vzdáttrio lesních rohů a tuba
113  Bože, jenžs dal život námxylorimba a sitár
114  Zástupe Boží, slyšsemiakustická kytara a kontrabas
115  Kdo jsou bratří mojiženský sbor a vibrafon
116  Ó Pane, zůstaň s námi jenakustická kytara a kontrabas
117  Šťastně, šťastně Tebe zdravísmíšený sbor se smyčcovým orchestrem
118  Když zřím ten divuplný křížkytara, klarinet a fagot
119  Sotva země v jitra zdoběperkusivní piano a baskytara
120  Služebníci, chvalte Boha přesvatéhocelesta a basová kytara
121  Aby nás Pán Bůh milovalkvarteto zobcových fléten
122  Bohoslužba začínáharfa a vibrafon
123  Kdož jste Boží bojovnícipěvecký sbor
124  K horám patřím já veseležesťový kvartet
125  Hospodine všemohoucítrio zobcových fléten a kontrabas
126  Chvála Bohu na výsostitrio saxofonů a fagot
127  Hospodine, všech věcí panedětský sbor a cembalo
128  Sláva Bohu budiž v nebi2 hoboje, fagot a tuba
129  Veselme se, věřícísynthesizer a baskytara
130  Beránku tichýharfa a syntetizér
131  Buď sláva Bohu na nebižesťový kvartet
132  Ó vejdi, Božesyntezátor
133  Bože velký, jehož zákon svatý2 flétny, fagot a tuba
134  V Tvém jménu shromážděna, Panepěvecký sbor
135  Bože, spáso duše chudépěvecký sbor
136  Ó Bože, jenž jsi v nebesíchbanjo a baskytara
137  Ó náš milý Bože2 kytary
138  Svatý Bože lásky plnýsmyčcový orchestr.
139  Každý den začínámtrio lesních rohů a tuba
140  Miluj Pána Boha svéhoharpsichord
141  Hospodin, ten slavný králvarhany a žesťový soubor
142  Velký Bože, Stvořitelismyčcový orchestr
143  My k Tobě jdeme, Ježíšižesťový kvartet
144  V ruce Tvé, Panehouslové duo a mužský sbor
145  Znám-li Pána Ježíševibrafon a fagot
146  Aj, stojím u dveříakordeon a baskytara
147  Ó jak rád slyšímkytara, banjo a baskytara
148  Ó jak věrný přítel Ježíšsmyčcové kvarteto
149  Zpívejte Bohu píseň svoupěvecký sbor a fagot
150  Bůh, jenž láskaakordeon a kontrabas
151  Hned zrána děkuj2 flétny, lesní roh a fagot
152  Pán Bůh se každému2 zobcové flétny a klavír
153  Slyš, kdo v tiché noční chvíli2 klarinety, fagot a kontrafagot
154  Ježíši krásnýharfa a kontrabas
155  Shlédni, Bože, z nebes vysokosti2 saxofony a 2 fagoty
156  Ó zůstaň se mnouakustická kytara a baskytara
157  Král věčný nás požehnejvibrafon a fagot
158  Vládce světa, Bože nášxylofon
159  Hospodine, pomiluj nástrio fléten a klarinet
160  Ó králi věků důstojnýtrio lesních rohů a tuba
161  Ó Bože, vyslyš násdětský sbor a harfa
162  Jak rozkošné a milébanjo a baskytara
163  Tvá, Pane Kriste, věc to jestžesťový kvartet
164  Kdo za pravdu hořísmyčcový orchestr
165  Bože, tobě dík a čestcembalo a klavír
166  Důvěřuj se v Pánaklarinetové kvarteto
167  Rač, Bože, požehnatisitár a vibrafon
168  Blahoslavený Bože nášdětský sbor a basso continuo
169  Pochválen buď svatý Bůh nášakordeon
170  Já slyšel JežíšeHammondovy varhany
171  Velký Bože, my se Ti klanímežesťový kvartet
172  Slož, co srdce tísnísemiakustická kytara a baskytara
173  A já jsem šelel. klavichord
174  Plesej duše, Bůh je s námidechový kvartet
175  Apoštolům bylo dáno2 hoboje a el. piano
176  Ó Ježíši, ty jsi z vůle Boží2 hoboje, lesní roh a fagot
177  Již Babylon hříchu klesácembalo
178  Svíce mým nohám2 flétny, klarinet a lesní roh
179  Dej duši mé, Panežesťový kvartet
180  Ó Bože, jenž jsi Pánem nássmyčcové kvarteto
181  Stavení překrásnétrio fléten a fagot
182  Vždy přece k Bohuxylofon
183  Dej, Otče milýcembalo a kontrabas
184  Bůh kdyby při nás nebyl stálakordeon a violoncello
185  Ó veď nás, Pane, v slovu svémkvarteto fagotů
186  Otče náš, kéž dnes dáš2 housle a loutna
187  Tys Pane náš, Ježíši2 kytary
188  Kdo proti námxylofon a violoncello
189  Ovečkou že Páně jsem2 zobcové a 2 příčné flétny
190  Můj Pastýř Pán Bůh sámklarinetové trio a fagot
191  Přej, Bože, pokoje nám všem2 flétny a loutna
192  Bože, jenž jsi Krista nám dal2 anglické rohy, fagot a tuba
193  Bože Otče svatý, sešli svoje světloakordeon a baskytara
194  Tvé požehnání2 hoboje a cembalo
195  Buď Pánu čestžesťový kvartet
196  Slyš mě, Božedětský sbor a harmonium
197  Ó požehnej nám, Panecelesta a vibrafon
198  Amen, Otče, rač to dátijazzový el. klavír
199  Ty nás proveď, Hospodine2 housle, klarinet a fagot
200  Živ dlouho tenharfa a kontrabas
201  Ó ujmi ruku mojismyčcový orchestr
202  Chvála Otci nebeskémutrio saxofonů a kontrafagot
203  Ejhle, Hospodin přijdevarhany a smyčcový orchestr
204  Hle, přijde Pán, Spasitel náš2 hoboje, trombón a tuba
205  Jakož o tom prorocicelesta a baskytara
206  Aj, čas vzácný přišel2 zobcové flétny, klarinet a baskytara
207  Noci tmavá, ustup zpátky2 klarinety a 2 lesní rohy
208  Prolomte se, nebesaloutna a kontrabas
209  Velebí duše má svatého Bohaakustická a semiakustická kytara
210  Narodil se Kristus Pánpěvecký sbor s orchestrem
211  Tichá noc, svatá noczobcová flétna a smyčcový orchestr
212  Zvěstujem vám radostpěvecký sbor
213  Vítej, Jezu Kriste2 flétny a harmonium
214  Všichni věrní křesťanépěvecký sbor
215  Ó křesťané věrníjazzové piano a baskytara
216  Čas radosti, veselostitři kytary a baskytara
217  Vizme pacholíčka2 zobcové flétny, klarinet a basklarinet
218  Za noci hlubokédva hoboje, tenorsaxofon a trombón
219  Já vyřizuji od Pána2 zobcové flétny, klarinet a basklarinet
220  Bohu čest, sláva nejvyššíkvarteto trombónů
221  Město svaté, povstaň k chválesemiakustická kytara
222  Tři mágové od východu2 klarinety, lesní roh a fagot
223  Aj, růže rozvila sehoboj, klavír a smyčcový orchestr
224  Přišlo jsi k nám, Jezulátko2 zobcové flétny, hoboj a lesní roh
225  K nám, svatá noci2 lesní rohy, trombón a tuba
226  Narodil se nám Spasitelpěvecký sbor
227  Co se tak svítí v Betlémě2 housle, vibrafon a kontrabas
228  Veselé vánoční hodysmyčcový orchestr
229  Zpívala synu matičkazobcová flétna, klarinet, lesní roh a fagot
230  V půlnoční hodinuklarinetové trio a fagot
231  Pokoj vám a Bohu čestbanjo a baskytara
232  Slyšte, slyšte, pastuškovékytarové duo
233  Nesem vám noviny2 flétny a 2 klarinety
234  Vítej, milý Jezu Kristedětský sbor a smyčce
235  Šetř mé bídycimbálový synthesizer
236  Z hlubokosti vysílámbanjo, katara a baskytara
237  Onen hněvu den se blížížesťové kvarteto
237 (a)  Onen hněvu den se blížížesťové kvarteto
237 (b)  Onen hněvu den se blížížesťové kvarteto
238  Tak těžce sklíčenásmyčcový orchestr
239  Kriste Králi, Dárci spásyrock se smyčcovým orchestrem
240  V ten denkytara a kontrabas
241  Ó Ježíši, ty v onu nocharfa a kontrabas
242  V tu noc, kdy milý Spasiteltrio lesních rohů a tuba
243  Jest nocel. piano
244  Podle kříže plna žalu2 klarinety, fagot a kontrafagot
245  Matka pláče, ruce spínádechový kvartet
246  Přistup, duše, v zkroušenostikvarteto zobcových fléten
247  Dokonáno jesthoboj a smyčcový orchestr
248  Vstal z mrtvých Kristus Spasitelvarhany a smyčcový orchestr
249  Hle, vstává slavně Kristus Pánkytara a harfa
250  Aleluja, buď pozdraven, náš Spasiteli2 trubky a 2 lesní rohy
251  Radujme se všichni nynížesťové kvarteto
252  Ježíš, smrti Přemožitelžesťové kvarteto
253  Bůh náš všemohoucísynthesizer a baskytara
254  Vstal z hrobu Kristus Spasitelharfa a violoncello
255  Sláva Ti, Božepěvecký sbor
256  Třetího dne vstal z mrtvých Pánžesťové kvarteto
257  Den přeslavný jest k nám přišel2 saxofony, fagot a basklarinet
258  Kristus Pán, Král věčné slávyžesťové kvarteto
259  Vstalť jest v této chvílijazzové duo
260  Buď Tobě slávasmyčcový orchestr
261  Přijď, ó Duchu přesvatýsmyčcové kvarteto
262  Ó přijdiž, přijdiž, léto PáněHammondovy varhany
263  Duše nám zemdlívá žíznídětský sbor a syntezátor
264  Otče milý, Pane náš2 harfy
265  Zavítej k nám, Duchu svatý2 zobcové flétny, klarinet a fagot
266  Přijď, dešti nebeskýharfa a basklarinet
267  Svatý Duchu, rač v nás Pánukytara a xylofon
268  Bože, dej nám svého Duchadechový kvartet
269  Až pomine tento svět2 hoboje a 2 saxofony
270  Již tedy s Bohem jdicembalo
271  Rok starý v moře věkůvkostelní schola
272  Přeslavný den, v němž Pán přišelcembalo a baskytara
273  Kriste, jenž jsi světlovibrafon a kontrabas
274  Práci denní ukončivšežesťové kvarteto
275  Když večerní zvony znějícelesta
276  Už nám večer padátrio lesních rohů a tuba
277  Podvečer Tvá čeládkakvarteto zobcových fléten
278  Pane Bože v nebesíchbanjo a baskytara
279  Když slunce zářvibrafon a baskytara
280  Slunce za horu zapadásmyčcový orchestr
281  Aj, již se nám den nachýliltrio saxofonů a baskytara
282  Otče náš všemohoucíkytara a baskytara
283  Pojď k Spasitelisynthesizer a baskytara
284  Ježíš Kristus, božská moudrostdechový kvartet
285  Pojďte, bratří, pojďte spolusmyčcové kvarteto
286  Hleď, Bože láskydva hoboje, fagot a baskytara
287  V tebe, Hospodine, doufámdětský sbor a kontrabas
288  Krásná je modrá oblohaklarinetové trio a fagot
289  Chval Pána svého písnípěvecký sbor
290  V sjití tomto pravme sobědechový kvartet
291  Dej nám moudrost, odvahuharfa a baskytara
292  Samému Bohu sláva, čestžesťové kvarteto
293  Zpívejte Pánu nové písněpěvecký sbor a 2 fagoty
294  Pane, dej, ať nás nic už nerozdvojí2 klarinety a smyčce
295  Dej mi, Pane, bdělé srdce2 hoboje a 2 fagoty
296  Učiň mne, Pane, nástrojemkytara a xylorimba
297  Jako jelen mučen žízníkytara a kontrabas
298  Malí chlapcizvonkohra a baskytara
299  Plakal strachem ve studniklarinetové trio a kytara
300  Přišli jsme, ó Ježíšidva hoboje a smyčcový orchestr
301  Pane, dnešek je den chválydětský sbor a harfa
302  Ó náš milý Božekvarteto zobcových fléten
303  Vítězi k poctě zpívejmekvarteto saxofonů
304  Hospodin sám národů Bůhkomorní orchestr
305  Ó město Boží, ty jsi štít2 trubky, lesní roh a baskytara
306  Bože, jenž jsi v nebesíchvibrafon a synthesizer
307  Sláva buď tobě, Bože nášžesťový kvartet
308  Když vycházíme z domu tvéhoakordeon a kontrafagot
309  Osvoboď nás pravdousmyčcový orchestr
310  Již zpěv, prosby, kázánísitár, banjo a baskytara
311  Každý densmyčcové trio a fagot
312  Pomoz mi, můj Panecountry kapela
313  Kde je dobrota a láskapěvecký sbor
314  Zvedněte, brány, svrchků svýchžesťový kvartet
315  Sláva, sláva na výsostech Bohu2 zobcové flétny se smyčcovým orchestrem
316  Jdu klaněti se k jeslím sám2 hoboje, saxofon a kontrafagot
317  Syn Boží se nám narodildvanáctistrunná kytara
318  Velebme vždy s veselím2 zobcové flétny a 2 lesní rohy
319  Kdo spatřil jasný hvězdný třpytvibrafon a harfa
320  Ty, Dítě, jsi Pán3 lesní rohy a tuba
321  Ó ty radostný čase vánočnítrio Panových fléten a baskytara
322  Ó hlavo plná trýzně2 klarinety, violoncello a fagot
323  Tobě, Pane, patří díkdětský sbor a kytara
324  Má víra pohlíží2 flétny a smyčcový orchestr
325  Zůstaňte zde a bdětetrio lesních rohů a tuba
326  Pane, ty jsi hoden chválycelesta
327  Neměl krásuel. klavichord a kontrabas
328  Kyriesyntezátor a baskytara
329  Slyšíš zvonyzvony a vibrafon
330  Ó chlapci milí, dceruškybanjo, kytara a baskytara
331  Buď Bohu všechna chvála, čestharfa a baskytara
332  Sláva, sláva! Pán z mrtvých vstal!2 hoboje, lesní roh a kontrafagot
333  Hospodine hodný chvály2 flétny a kytara
334  Studně nepřeváženákvarteto zobcových fléten
335  Jeden Pán, jedna vírahoboj se smyčcovým orchestrem
336  Slunce v rosežesťový kvartet
337  Již objal soumrak zemiakordeon a kontrafagot
338  Slunce denní již nám hasneharfa
339  Před teboucembalo a kontrabas
340  Už mi oči tíží senzvonkohra a baskytara

Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus