WebArchiv - archiv českého webu

První liturgie Církve československé husitské podle patriarchy Karla Farského


Zpěv Marek Vávra - Varhany Bohumír Rabas

Existuje způsob, jak se naučit dobře zpívat liturgii a mít větší potěšení z bohoslužby. O potěšení ostatních účastníků ani nemluvě. Je to opakované poslouchání a posléze společné prozpěvování nahrávek, které může vést k mistrovství, nebo alespoň podstatnému zlepšení liturgického projevu. Nahrávka pouze s doprovodem může také nahradit chybějícího varhaníka.

Tyto nahrávky vznikly k 85. výročí vzniku Církve československé husitské v roce 2005 ve spolupráci NO CČSH Praha 1 - Staré město a Církevní husitské základní umělecké školy Harmonie pod vedením Marka Vávry. Na varhany doprovodil Bohumír Rabas.


1  Úvod k bohoslužběMilost Pána Ježíše Krista
2  Doznání hříchů a vinHospodine, z hloubi srdce litujeme
3  TužbyS myslí mírnou a pokornou
4  TužbyGospodi, pomiluj
5  TužbySmiluj se, Hospodine
6  Sborové modlitby a přímluvyPřispěj nám
7  Blahoslavenství v době vánočníBlahoslavení skromní duchem
8  Blahoslavenství v čase postuBlahoslavení lkající
9  Blahoslavenství v čase vzkříšeníBlahoslavení milosrdní
10  EvangeliumSlovo Boží (Evangelium)
11  EvangeliumZa tvé slovo, Bože, dík (Blaze blahověštcům)
12  ObětováníV míru a pokoji
13  ObětováníAmen
14  ChvalozpěvVzhůru srdce
15  ChvalozpěvSvatý, svatý, svatý
16  Ustanovení večeře PáněPán Ježíš seděl s apoštoly
17  Modlitba PáněOtče náš
18  Lámání chlebaChléb živý, Bože
19  Výzva k přijímáníPožehnaný, jenž přichází k nám
20  PožehnáníPán s vámi!

Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus