WebArchiv - archiv českého webu

Od identity k vizi

V roce 2007 vydala Komise pro víru a řád Světové rady církví dokument „Povaha a poslání církve“ a v roce 2012 byl doplněn dokumentem „Církev: Na cestě k společné vizi."
Prvním účelem Světové rady církví je „volat církve k cíli viditelné jednoty v jedné víře a v jednom eucharistickém společenství vyjádřeném v bohoslužbě a v společném životě v Kristu a postupovat k této jednotě, aby svět uvěřil.“

Legitimní rozmanitost v životě společenství je Boží dar. Duch svatý uděluje věřícím rozmanité vzájemně se doplňující dary pro společné dobro (1 Kor 12,4-7). Učedníci jsou povoláni, aby byli zcela jednotní (Sk 2,44-47; 4,32-37) a přitom měli v úctě rozmanitost, která je obohacuje (1 Kor 12,14-26). K bohatství rozmanitosti v církvi přispívají kulturní a historické faktory. Zároveň se však nelze vzdát jednoty skrze sdílenou víru v Krista. Pastýřská služba udržující jednotu a podporující rozmanitost je významným prostředkem, který církev dostala, aby pomáhala těm, kdo mají odlišné dary a úhly pohledu, vzájemně si skládat účty.

Výbor pro víru a řád vydal v roce 2021 dokument Churches Respond to the Church: Towards a Common Vision (Církve odpovídají církvi: směrem ke společné vizi) a obsahuje reakce církví na dokument z roku 2012 z období 2013 - 2020.

3. 3. 2023, Jiří BochezMarkéta Černá publikováno: 13.03.2023 12:24 zobrazeno: 117x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus