WebArchiv - archiv českého webu

4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se

s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do sytosti potěšení z jejích

prsů. (Izajáš 66, 10-11)

První čtení z Písma: 1. Samuelova 16, 1b.6-7.10-13

Tužby postní:

2. Aby nám dal sílu sebe sama zapřít, svůj kříž pokorně nést a Krista následovat, modleme se k Hospodinu.

3. Aby upřímným pokáním a vnitřní očistou si naše srdce proměňoval, modleme se

k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože, Vykupiteli, poslal jsi svého Syna, aby se stal pravým životodárným chlebem

světu. Dávej nám ten chléb stále, ať žije v nás a my v něm! Svým svatým Duchem nás

osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Efezským 5, 8-14

Evangelium: Jan 9, 1-41

Verš k obětování: Žalm 135, 6a

Verš k požehnání: Jan 9, 11

Modlitba k požehnání:

Bože, Vykupiteli, pomoz nám, ať svaté dary chleba a kalicha přijímáme s upřímnou

zbožností a věřícím srdcem! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 52, 82, 87, 180, 245, 312, 323

 

 Markéta Černá publikováno: 13.03.2023 08:56 zobrazeno: 105x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus