WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle postní

Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti. (Žalm 91,15-16)

První čtení: Deuteronomium 26,1-11

Tužby postní:

2. Abychom svého Pána v tichosti a pokoře následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svědectvím svého života vítězství Dobra, Pravdy a Krásy napomáhali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Bože Vykupiteli, děkujeme ti, že si nás tříbíš a ukazuješ nám cestu svých přikázání. Dej, ať nepodléháme pokušení a naopak ať činíme skutky křesťanského života! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Římanům 10,8b-13

Evangelium: Lukáš 4,1-13

Verš k obětování: Žalm 25,10

Verš k požehnání: Deuteronomium 8,3b

Modlitba k požehnání: Bože Vykupiteli, odstraňuj z našeho církevního společenství veškerou přetvářku a malicherné spory a posvěcuj naše duše, ať se přimknou k pravé zbožnosti! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 82, 235, 236, 179Josefína Hudcová publikováno: 04.03.2022 09:29 zobrazeno: 138x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus