WebArchiv - archiv českého webu

7. neděle po Zjevení - Křtu Páně

V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. (Žalm 18,7)

První čtení: Genesis 45,3-11.15

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

2. Abychom rostli v poznání Božího stvořitelského a vykupitelského díla, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v každodenním životě řídili se moudrostí Božího slova, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, z evangelia tvého Syna jsme přijali ujištění, že pro své hříchy nejsme odsouzeni. Pomoz nám, ať své bližní neodsuzujeme, ale naopak ať jim odpouštíme, neboť i nám se dostalo odpuštění od tebe! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 15,35-38.42-50

Evangelium: Lukáš 6,27-38

Verš k obětování: Žalm 50,23

Verš k požehnání (varianta I): Lukáš 6,31

Verš k požehnání (varianta II): Lukáš 6,36

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, děkujeme ti za podíl na společenství těla a krve tvého Syna, jenž se obětoval, aby nám získal odpuštění hříchů. Dej, ať milost jeho oběti, kterou sdílíme v této svátosti, nám dává sílu odpouštět a milovat! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 8, 11, 26, 46, 58, 63, 95, 148Josefína Hudcová publikováno: 17.02.2022 10:10 zobrazeno: 322x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus