WebArchiv - archiv českého webu

5. neděle po Zjevení - Křtu Páně

Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá, vykonal´s veliké věci. Bože, kdo je tobě roven! (Žalm 71,19)

První čtení: Izajáš 6,1-8 (9-13)

Tužby:

2. Abychom rostli v poznání Božího stvořitelského a vykupitelského díla, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v každodenním životě řídili se moudrostí Božího slova, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, svou ustavičnou láskou nás ochraňuj, abychom pod tvou záštitou spoléhali na tvou nebeskou přízeň. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 15,1-11

Evangelium: Lukáš 5,1-11

Verš k obětování: Žalm 96,8

Verš k požehnání: Žalm 26,9b

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, dej, ať se nám stolování s tvým Synem stane zdrojem věčné spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 10, 9, 71, 102, 133, 289Josefína Hudcová publikováno: 02.02.2022 10:14 zobrazeno: 147x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus