WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po Zjevení - Křtu Páně

Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem. (Žalm 29,3)

První čtení: Izajáš 43,1-7

Tužby:

2. Abychom ve společenství církve křestní milost rozvíjeli a své spasení ve skutek uváděli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom si byli vědomi, že náležíme k Božímu lidu a budovali naši církev jako chrám Ducha Božího, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, děkujeme ti za to, že jsme byli křtem ve smrt a ve vzkříšení tvého Syna vysvobozeni ze starého hříšného života. Dej, ať znovuzrozeni z vody a z Ducha svatého žijeme ve spravedlnosti a svatosti do konce našich dnů! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Skutky 8,14-17

Evangelium: Lukáš 3,16-17.21-22

Verš k obětování: Žalm 72,18

Verš k požehnání: Lukáš 3,22

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, jsme ti vděčni, že ve svátosti večeře Páně smíme přijímat tělo a krev tvého Syna. Dej, ať pokřtěni jeho Duchem rosteme do plnosti těla Kristova! Jemu buď sláva navěky. Amen.

Vhodné písně: 5, 6, 60, 155, 170, 335Josefína Hudcová publikováno: 05.01.2022 11:21 zobrazeno: 161x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus