WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle po Vánocích


Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.                                                                                               (1. Janův 1, 1)


První čtení: Jeremjáš 31, 7-11  

Tužby vánoční:

2. Za dar pokoje, který k nám přichází narozením Syna Božího, modleme se k Hospodinu.

3. Za spásu pro všechny, i ty, kteří v Betlémském dítěti svého zachránce nepoznávají, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, tvůj Syn je Slovem života. Sesílej nám své Slovo stále, abychom se jím sytili a jeho mocí rostli ve víře, lásce i naději! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Efezským 1, 3-14   

Evangelium: Jan 1, 10-18 

Verš k obětování: 2. Petrův 3, 9 

Verš k požehnání: Jan 1, 18 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, dej, aby se tvé Slovo k tobě nevracelo s prázdnou, ale s chválou našich rtů i našich srdcí! Prosíme o to ve jménu tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Vhodné písně: 224, 227, 231, 317, 210Klára Břeňová publikováno: 02.01.2022 08:26 zobrazeno: 232x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus