WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle adventní

Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. (Žalm 19,2)

První čtení: Sofonjáš 3,14-20

Tužby adventní:

2. Abychom vstoupili do společenství s Kristem, který nás nepřichází soudit, ale naopak zachránit, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom všichni byli připraveni na Kristův slavný příchod na konci věků, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Bože všemohoucí, smiluj se nad námi a ve své dobrotě nás přiveď k vnitřní obnově a novému životu podle evangelia! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 10,5-10

Evangelium: Lukáš 1,39-55

Verš k obětování: Žalm 80,20

Verše k požehnání: Lukáš 1,45

Modlitba k požehnání: Bože všemohoucí, v tebe doufáme a věříme, že přijímáním svátostného chleba a kalicha poroste jednota naší vůle s vůlí tvou! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 203, 31, 209, 202Josefína Hudcová publikováno: 15.12.2021 09:06 zobrazeno: 232x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus