WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

5. neděle po svatém Duchu

28 ŘÍJ Bohoslužba k výročí republiky v Hradci Králové
10 LIS Den veteránů v chrámu sv. Mikuláše
17 LIS Slavnost světla

 

Pošta @ccsh.cz

Přihlášení do pošty

 

 

2. neděle adventní

Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. (Žalm 111,2)

První čtení: Báruk 5,1-9

Tužby adventní:

2. Abychom vstoupili do společenství s Kristem, který nás nepřichází soudit, ale naopak zachránit, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom všichni byli připraveni na Kristův slavný příchod na konci věků, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. písem: Bože všemohoucí, dej, ať se v srdci radujeme z narození tvého Syna. Prosíme tě, učiň si z nás ochotné nástroje jeho milosti! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Filipským 1,3-11

Evangelium: Lukáš 3,1-6

Verš k obětování: Žalm 128,1

Verše k požehnání: Matouš 3,3.11

Modlitba k požehnání: Bože všemohoucí, děkujeme ti, žes nás občerstvil duchovním pokrmem a nápojem. Dej, ať v církvi i ve světě žijeme v pravdě, spravedlnosti a lásce tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 203, 206, 314, 33Josefína Hudcová publikováno: 30.11.2021 10:57 zobrazeno: 196x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus