WebArchiv - archiv českého webu

24. neděle po svatém Duchu

Hospodine, Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím; kéž vstoupí moje modlitba k tobě! (Žalm 88,2-3a)

První čtení: 1. Královská 17, 10-16

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):

2. Abychom za naše vykoupení vděčni byli a ke spáse bližních pracovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom znamení času rozeznávali a duchovně bdělými zůstávali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nám stále prokazuješ milosrdenství. Naplň nás milostí, upevni naši důvěru ve tvá zaslíbení a dej, aby celý svět uvěřil v tvého Syna! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 9,24-28

Evangelium: Marek 12,38-44

Verš k obětování: Žalm 127,1

Verše k požehnání: Matouš 24,42.44 Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nás ve svátosti večeře Páně naplňuješ novou nadějí. Kéž spásná moc tvé lásky nadále koná své dílo mezi námi a přivede nás k věčné radosti, kterou jsi nám zaslíbil! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 26, 27, 29, 44, 51, 62, 77, 86, 98, 107, 110, 133, 165Josefína Hudcová publikováno: 02.11.2021 02:28 zobrazeno: 468x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus