WebArchiv - archiv českého webu

23. neděle po svatém Duchu

Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého chrámu. Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. (Žalm 48,10-11)

První čtení: Deuteronomium 6,4-9

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Abychom pro svou pozemskou vlast hojné duchovní dary vyprošovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom bloudících a hledajících se ujímali a k pravdě je přiváděli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, ve svém Synu nás učíš, že láska je naplněním zákona. Pomoz nám, abychom tě milovali celým srdcem, celou duší, celou myslí a celou svou silou, a pomoz nám milovat svého bližního jako sebe samého! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 9,11-15

Evangelium: Marek 12,28b-34

Verše k obětování: Žalm 131,1-2a

Verš k požehnání: Jan 14,23

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, dovrš v nás milost, kterou jsme přijali ve svátosti. Dej, ať se jednota, jak jsme ji zakusili u tvého stolu, uskutečňuje v našich sborech i rodinách! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 99, 36, 53, 69, 102, 140, 183, 188, 289, 292Josefína Hudcová publikováno: 02.11.2021 02:25 zobrazeno: 300x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus