WebArchiv - archiv českého webu

20. neděle po svatém Duchu

Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas! (Žalm 130,1-2a)

První čtení: Ámos 5,6-7.10-15

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Abychom pro svou pozemskou vlast hojné duchovní dary vyprošovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom bloudících a hledajících se ujímali a k pravdě je přiváděli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, vlož do našich srdcí dar víry, abychom opustili vše, co zůstalo za námi, a hledali to, co leží před námi. Veď nási nadále po cestě tvých přikázání! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 4,12-16

Evangelium: Marek 10,17-31

Verše k obětování: Žalm 133,1-2

Verš k požehnání: Matouš 5,3

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine,skrze svátosti křtu a večeře Páně si nás povoláváš ke sjednocení s tebou. Když jsi nám dal okusit z darů chleba a kalicha, dej, ať zůstáváme zakotveni ve tvé nové smlouvě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 84, 87, 100, 140, 172, 182, 290, 308, 313Josefína Hudcová publikováno: 05.10.2021 11:27 zobrazeno: 192x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus