WebArchiv - archiv českého webu

19. neděle po svatém Duchu

Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení! Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. (Žalm 90,1-2)

První čtení: Genesis 2, 18-24

Tužby pro dobu po duchu svatém (v):

2. Abychom v myšlení, slovech i skutcích dobrem a pokojem sloužili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom naše schopnosti a dovednosti pro věc evangelia nasadili, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, stvořil´s nás jedny pro druhé, abychom žili v společenství našich rodin a sborů. Daruj nám opravdovou lásku a vytrvalou víru, abychom ti důvěřovali jako děti a dělili se o každé požehnání, které přijímáme z tvých rukou! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 1,1-4; 2,5-12

Evangelium: Marek 10,2-16

Verše k obětování: Žalm 128,1.3

Verše k požehnání: Žalm 8,5-6

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nás posiluješ duchovním pokrmem a nápojem. Zachovej nás ve své lásce, aby se v našich životech projevovala radost ze spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 6, 47, 56, 78, 81, 154, 197, 198Josefína Hudcová publikováno: 29.09.2021 08:53 zobrazeno: 182x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus