WebArchiv - archiv českého webu

13. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost. (Žalm 92,2-3)

První čtení: Jozue 24,1-2a.14-17.18b

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom podle zděděné víry každého dne žili a navzájem si odpouštěli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom po chlebu z nebe a kalichu spásy toužili a za ně děkovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že svůj lid sytíš slovy věčného života. Pomoz nám správně se rozhodovat a rozlišovat mezi dobrým a zlým! Osviť nás, Bože, svým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení (varianta I): Efezským 6,10-18

Druhé čtení (varianta II): Efezským 5,25-33

Evangelium: Jan 6,56-69

Verš k obětování: Žalm 86,4

Verš k požehnání: Jan 6,63b

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, zachraň nás uzdravující silou své lásky! Veď nás, abychom se ti líbili ve všem, co děláme. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 77, 86, 87, 64, 104, 116, 185Josefína Hudcová publikováno: 18.08.2021 01:45 zobrazeno: 605x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus