WebArchiv - archiv českého webu

HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ

Duch Hospodinův naplňuje zemi, on, jenž dává všemu řád, zná každou myšlenku.

Aleluja! (Moudrost 1, 7)

 První čtení z Písma: Skutky 2, 1-11 (12-21)

 Tužby svatodušní:

2. Aby seslal na nás oheň posvěcující milosti a udělil nám dary poznání, víry, lásky a pokoje, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom milostí Boží posvěceni a s Boží vůli sjednoceni přijali podíl na věčném životě, modleme se k Hospodinu.

 Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože naší spásy, o Letnicích jsi uvedl svůj lid do veškeré pravdy, když jsi mu seslal světlo svého Ducha. Dej, ať působením téhož Ducha rosteme v lásce k tobě a k našim bližním! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 12, 3b-13

 Evangelium: Jan 20, 19-23

 Verše k obětování: Žalm 68, 29-30

 Verše k požehnání: Skutky 2, 2.4

 Modlitba k požehnání:

Bože naší spásy, vlij nám do srdcí svého Ducha, ať nás očistí a svou milostí posvětí, abychom vydávali ovoce dobrých skutků. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 261, 263, 265, 267Josefína Hudcová publikováno: 26.05.2020 01:10 zobrazeno: 365x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus