WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

5. neděle po svatém Duchu

28 ŘÍJ Bohoslužba k výročí republiky v Hradci Králové
10 LIS Den veteránů v chrámu sv. Mikuláše
17 LIS Slavnost světla

 

Pošta @ccsh.cz

Přihlášení do pošty

 

 

2. neděle postní

2. NEDĚLE POSTNÍ (REMINISCERE)

Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti; ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Bože, vykup Izraele ze všeho soužení! (Žalm 25, 6.2b.22)

První čtení z Písma: Genesis 12, 1-4a

Tužby postní

2. Aby nám dal sílu sebe sama zapřít, svůj kříž pokorně nést a Krista následovat, modleme se k Hospodinu.

3. Aby upřímným pokáním a vnitřní očistou si naše srdce proměňoval, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože, Vykupiteli, tvé milosrdenství je věčné! Buď milostiv ke všem, kdo sešli z tvých cest, a přiveď je nazpět do náruče svého milovaného Syna. Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 4, 1-5.13-17

Evangelium: Jan 3, 1-17

Verše k obětování Žalm 119, 47-48

Verš k požehnání: Jan 3, 16

Modlitba k požehnání

Bože, Vykupiteli, dej, abychom občerstveni tvými svátostmi tobě důstojně sloužili příkladným životem! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 46, 47, 235, 236, 306Josefína Hudcová publikováno: 02.03.2020 12:19 zobrazeno: 1050x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus