WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

5. neděle po svatém Duchu

28 ŘÍJ Bohoslužba k výročí republiky v Hradci Králové
10 LIS Den veteránů v chrámu sv. Mikuláše
17 LIS Slavnost světla

 

Pošta @ccsh.cz

Přihlášení do pošty

 

 

7. neděle po Zjevení Páně

7. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ

Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. (Žalm 13, 5-6)

První čtení z Písma: Leviticus 19, 1-2.17-18

Tužby pro dobu po Zjevení Páně

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem Panovníku, Hospodine, učíš nás, že bez lásky naše skutky nic nejsou. Prosíme tě, vlij do našich srdcí svou lásku – ten největší dar, pravé pouto pokoje a všech ctností! Co bylo mrtvé, poté před tebou ožije. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 3, 10-11.16-23

Evangelium: Matouš 5, 38-48

Verš k obětování: Žalm 5, 3

Verše k požehnání (varianta I): Žalm 9, 2-3

Verš k požehnání (varianta II): Matouš 5, 48

Modlitba k požehnání Panovníku, Hospodine, ze své veliké štědrosti nás naplňuješ vším dobrým. Prosíme tě, obdaruj nás plnou mírou spásy, ať můžeme navěky chválit jméno Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 8, 12, 21, 73, 86, 200, 308Josefína Hudcová publikováno: 17.02.2020 03:01 zobrazeno: 463x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus