WebArchiv - archiv českého webu

6. neděle po Zjevení Páně

6. NEDĚLE PO ZJEVENÍ (6. V MEZIDOBÍ)

Buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. (Žalm 31, 3-4)

První čtení z Písma: Deuteronomium 30, 15-20

Tužby pro dobu po Zjevení Páně

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem Panovníku, Hospodine, ty jsi posilou všech, kdo v tebe věří. Milostivě přijmi naše modlitby, neboť jsme slabí a bez tebe nemůžeme činit nic dobrého. Svou milostí nám pomáhej zachovávat tvá přikázání, abychom se ti líbili v myšlenkách i ve skutcích! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 3, 1-9

Evangelium: Matouš 5, 21-37

Verše k obětování: Matouš 5, 23-24 

Verše k požehnání: Žalm 119, 12-13

Modlitba k požehnání Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že nás u svého stolu sytíš nebeskou radostí a pokojem. Dej, ať neustále toužíme po pravém životě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 48, 54, 182, 291, 295, 307Josefína Hudcová publikováno: 10.02.2020 02:34 zobrazeno: 705x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus