WebArchiv - archiv českého webu

Konference: České schizma - 100 let Církve československé (husitské)

14.05.2020

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci ČESKÉ SCHIZMA - 100 LET CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ, která se uskuteční 14. - 15. května 2020 v Lánech. Konferenci společně pořádají Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Rakovník, Muzeum T. G. Masaryka Rakovník a Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské.

V roce 2020 si připomínáme sto let od události, která výrazným způsobem ovlivnila náboženské poměry první republiky. Bouřlivá atmosféra provázející zrod nového státu se přenesla i do prostředí katolické církve a zaktivizovala reformní hnutí duchovenstva. Otevřela se tak řada palčivých otázek dotýkající se podoby církve i běžného života kněží. Naděje na možnou změnu církve se však ukázaly liché, což vedlo část duchovních k rozhodnutí vytvořit 8. ledna 1920 nové křesťanské společenství. Církev československá vstupovala do života s ambicemi stát se největší konfesí a proměnit duchovní tvář naší země, což pochopitelně přineslo ostré střety s dominantní katolickou církví. 

Přílohy:

pdf4004-konferece-schisma-2020-pozvanka.pdf pdf4005-konferece-schisma-2020-program.pdf pdf4006-konference-schisma-2020-prihlaska.pdfJosefína Hudcová publikováno: 05.02.2020 01:23 zobrazeno: 35x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus