WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

5. neděle po svatém Duchu

28 ŘÍJ Bohoslužba k výročí republiky v Hradci Králové
10 LIS Den veteránů v chrámu sv. Mikuláše
17 LIS Slavnost světla

 

Pošta @ccsh.cz

Přihlášení do pošty

 

 

5. neděle po Zjevení Páně

Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh. (Žalm 95, 6-7)  

První čtení z Písma (varianta I): Izajáš 58, 6-9a

První čtení z Písma (varianta II): Izajáš 58, 9b-12

Tužby pro dobu po Zjevení Páně

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu

Modlitba před čtením ze sv. Písem Panovníku, Hospodine, vysvoboď nás z pout našich hříchů a daruj nám svobodný život ve svém Synu! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 2, 1-9

Evangelium: Matouš 5, 13-20

Verše k obětování: Žalm 17, 5-7

Verš k požehnání (varianta I): Žalm 43, 4

Verš k požehnání (varianta II): Matouš 5, 16

Modlitba k požehnání Panovníku, Hospodine, dej, ať dosáhneme plné míry spásy, jejíž příslib jsme přijali v tajemství chleba a kalicha! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 35, 51, 83, 85, 301Josefína Hudcová publikováno: 05.02.2020 10:25 zobrazeno: 482x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus