WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po Vánocích

Pastýři tam spěchali a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. (Lukáš 2, 16)

 

První čtení z Písma: Izajáš 63, 7-9

Tužby vánoční:

2. Aby láska Kristova, která nebe se zemí spojila, nás v jedinou rodinu dětí Božích sjednotila, modleme se k Hospodinu.

3. Aby chudoba betlémských jeslí v nás účinný soucit s lidským utrpením a nouzí probouzela, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, tys vše podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil důstojnost lidské přirozenosti. Dej, ať smíme sdílet božský život tvého Syna, jenž se ponížil, aby sdílel naše lidství. Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Židům 2, 10-18

Evangelium: Matouš 2, 13-23

Verš k obětování: Izajáš 19, 21

Verš k požehnání: Matouš 2, 15

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, dej, ať stále následujeme příkladu Ježíšovy rodiny ve víře, lásce a naději, abychom po ukončení našeho pozemského putování byli přijati do věčných příbytků! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 212, 213, 218, 223, 318, 210

 Klára Břeňová publikováno: 23.12.2019 03:26 zobrazeno: 923x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus