WebArchiv - archiv českého webu

19. neděle po svatém Duchu

Modlitba poníženého proniká oblaky a neutiší se, dokud nedosáhne cíle.

                                                                                                                  (Sírachovec 35, 17)

 

První čtení: Jeremjáš 14, 7-9.19-22

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Abychom svým bližním dokázali sloužit k jejich duchovnímu prospěchu, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom vírou i skutky lásky přispívali k jednotě a blahu církve i národa, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, prosíme tě, zahlaď naše viny a vyprosti nás z léček hříchu, do nichž se v naší lidské slabosti znovu a znovu zaplétáme. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 2. Timoteovi 4, 6-8.16-18

 

Evangelium: Lukáš 18, 9-14

 

Verše k obětování: Žalm 34, 18-19

 

Verš k požehnání: Lukáš 18, 14

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, nedopusť, abychom podlehli pokušením, která na nás útočí a svádějí na scestí. Svým slovem a svátostmi udržuj naše kroky na oné úzké cestě, která směřuje k tobě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 39, 46, 52, 69, 72, 195, 308, 323Klára Břeňová publikováno: 22.10.2019 02:12 zobrazeno: 343x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus