WebArchiv - archiv českého webu

18. neděle po svatém Duchu

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

                                                                                                                            (Žalm 28, 7)

 

První čtení: Genesis 32, 23-31

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Abychom svým bližním dokázali sloužit k jejich duchovnímu prospěchu, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom vírou i skutky lásky přispívali k jednotě a blahu církve i národa, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, tys naše útočiště a naše skála. Od tebe pochází i naše víra. Skloň se k prosbám své církve a dej, abychom rostli ve zbožnosti a poslušnosti tvé vůle! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 2. Timoteovi 3, 14 - 4, 5

 

Evangelium: Lukáš 18, 1-8

 

Verše k obětování: Žalm 121, 1-2

 

Verše k požehnání: Lukáš 18, 7-8

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že jsi nás v této svátosti obdaroval podílem na těle a krvi svého Syna. Pomoz nám uchovat si víru v našich srdcích i našich životech! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 53, 54, 58, 115, 116, 180, 182, 194Klára Břeňová publikováno: 17.10.2019 10:35 zobrazeno: 1026x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus