WebArchiv - archiv českého webu

17. neděle po svatém Duchu

Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh.

                                                                                                        (Žalm 51, 9)

 

První čtení: 2. Královská 5, 1-15c

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Abychom svým bližním dokázali sloužit k jejich duchovnímu prospěchu, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom vírou i skutky lásky přispívali k jednotě a blahu církve i národa, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, ochraňuj svou obec věřících, aby pod tvou mocnou záštitou prospívala v dobrých skutcích ke tvé větší cti a slávě! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 2. Timoteovi 2, 8-15

 

Evangelium: Lukáš 17, 11-19

 

Verš k obětování: Rút 1, 16b

 

Verš k požehnání: 1. Tesalonickým 5, 18

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že svému lidu zůstáváš věrný a ve svátosti křtu a večeře Páně do nás vštěpuješ svůj božský život. Dej, abychom se stále radovali, že jsme zahrnuti do nové smlouvy, kterou jsi s námi uzavřel skrze svého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 12, 14, 24, 83, 101, 102, 324, 326Klára Břeňová publikováno: 09.10.2019 10:55 zobrazeno: 350x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus