WebArchiv - archiv českého webu

16. neděle po svatém Duchu

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. (Žalm 37,5)

První čtení: Abakuk 1, 1-4; 2, 1-4

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):

2. Za dar odvahy bojovat dobrý boj víry až do konce, modleme se k Hospodinu.

3. Za vytrvalost v našem duchovním zápasu se silami hříchu a zla, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, prosíme tě, ve svém milosrdenství nám odpust naše viny, jichž se dopouštíme, třebaže se odvažujeme honosit jménem křesťané. Očisti si nás, abychom ti mohli sloužit s pokojem v srdci! Osvit nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Timoteovi 1, 1-14

Evangelium: Lukáš 17, 5-10

Verš k obětování: Žalm 8, 1

Verše k požehnání: 1. Petrův 1, 24b-25

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, ty jsi natolik dobrý, že nám žehnáš svými dary, i když jich nejsme hodni. Dej, abychom na tvou nezištnou lásku odpovídali poslušným plněním tvých přikázání! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písne: 11, 84, 95, 101, 145, 157, 200, 294, 296Klára Břeňová publikováno: 23.09.2019 12:06 zobrazeno: 599x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus