WebArchiv - archiv českého webu

11. neděle po sv. Duchu

Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost.                                                                                     (Žalm 92,2-3)

 

První čtení: Izajáš 58,9b-14

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom v boji s pokušením a hříchem u Pána církve pomoc hledali a nalézali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli uzdraveni z duchovní slepoty a moci Boží se otevřeli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, ve své milosti ustavičně ochraňuj svou církev, odvracej od nás všecko škodlivé a přiváděj nás ke všemu, co je spasitelné a tobě milé! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Židům 12,18-29

 

Evangelium: Lukáš 13,10-17

 

Verše k obětování: Žalm 46,8-9

 

Verše k požehnání (varianta I): Marek 2,27-28

 

Verš k požehnání (varianta II): Jan 14,6

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, zjev na nás uzdravující moc své lásky a veď nás, abychom posvěceni tvým slovem a svátostmi tobě sloužili ve všem, co děláme! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 85, 62, 88, 89, 111, 149, 197Klára Břeňová publikováno: 22.08.2019 10:19 zobrazeno: 350x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus