WebArchiv - archiv českého webu

9. neděle po svatém Duchu

Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky. (Žalm 131, 3)

 

První čtení: Genesis 15, 1-6

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III):

2. Abychom širokou cestu hříchu opustili a na úzkou cestu života v Kristu vstoupili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom okolnímu světu v nouzi a mravní bídě duchovně i hmotně pomáhali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, v každé době si povoláváš služebníky dobré a věrné. Dej, abychom ti oddaně sloužili a viděli, že se na nás uskutečňují tvá zaslíbení! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Židům 11, 1-3.8-16

 

Evangelium: Lukáš 12, 32-40 (41-48)

 

Verše k obětování: Žalm 88, 2-3a

 

Verš k požehnání: Lukáš 12, 40

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, sešli své církvi jednotu a mír, aby skrze tvé slovo a svátosti proudily do církve dary tvého životodárného Ducha! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 29, 32, 146, 153, 183, 186Klára Břeňová publikováno: 06.08.2019 02:13 zobrazeno: 381x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus